Stemmen bij volmacht

Als u iemand anders machtigt om voor u te stemmen heet dit “stemmen bij volmacht”. We kennen een onderhandse volmacht en een schriftelijke volmacht. 

Onderhandse volmacht

Als u bij de verkiezingen niet zelf kunt stemmen, kunt u uw stempas zelf omzetten in een onderhandse volmacht. U machtigt dan iemand anders om voor u te stemmen.

Aandachtspunten zijn:

 • u kunt zelf een onderhandse volmacht regelen door het invullen van het volmachtgedeelte op de achterzijde van de stempas
 • u moet eerst uw stempas ontvangen hebben voordat u iemand onderhands kunt machtigen
 • de gemachtigde moet in de gemeente Voorst kiesgerechtigd zijn
 • er is een legitimatiebewijs van beide partijen nodig
 • de volmacht mag niet in het stemlokaal worden gegeven
 • als u toch in de gelegenheid bent om zelf te stemmen, kunt u dit doen met uw stempas (ook al is het volmachtgedeelte op de achterzijde van de stempas ingevuld)
Schriftelijke volmacht

Als u iemand anders wilt machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen of als u iemand wilt machtigen die in een andere gemeente als kiezer is geregistreerd, dan kunt u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Aandachtspunten zijn:

 • u kunt met een aanvraagformulier een volmacht aanvragen 
 • de aanvraag voor een schriftelijke volmacht moet uiterlijk 12 maart 2021 zijn ontvangen
 • degene die u machtigt moet stemgerechtigd zijn voor de verkiezing waarvoor de volmacht is gegeven
 • een schriftelijke volmacht kan niet ingetrokken worden
 • voor de aanvraag is geen legitimatiebewijs nodig

Een kiezer mag niet meer dan 3 (drie) volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te worden uitgebracht.