Als u 70 jaar of ouder bent dan kunt u bij deze Tweede Kamerverkiezing ook per brief stemmen. Alle documenten die u daarvoor nodig hebt, ontvangt u thuis. Daar zit ook een uitleg bij. Lees die uitleg goed door.


Op woensdag 17 maart is de Tweede Kamerverkiezing. Uiterlijk 3 maart ontvangt u een envelop met uw stempluspas en een gezondheidscheck. Met deze stempas kunt u stemmen in het stemlokaal, iemand machtigen om uw stem uit te brengen, of per brief stemmen.

Uiterlijk 11 maart ontvangt u een tweede envelop met een briefstembiljet, een envelop voor het briefstembiljet, een retourenvelop en een stapsgewijze uitleg over het briefstemmen. Hiermee kunt u uw stem bij deze verkiezing dus ook per brief uitbrengen.

70-plussers die de tweede envelop niet hebben ontvangen of kwijt zijn, kunnen nieuwe briefstembescheiden ophalen bij de gemeente of bij een afgiftepunt voor woensdag 17 maart 21.00 uur.

Zo stemt u per brief voor de Tweede Kamerverkiezingen:

 • U krijgt uiterlijk woensdag 3 maart 2021 uw stempas thuisgestuurd.
 • Uiterlijk donderdag 11 maart 2021 ontvangt u ook per post:
  • een briefstembiljet
  • een lege envelop met daarop ‘briefstembiljet’
  • een retourenvelop met een adres erop
  • uitleg over het stemmen per brief
 • Vul het briefstembiljet in.
 • Doe het briefstembiljet in de lege envelop waarop ‘briefstembiljet’ staat.
 • Zet uw handtekening op uw stempas.
 • Stop de envelop waarop ‘briefstembiljet’ staat én uw stempas in de retourenvelop.
 • Plak de envelop goed dicht. Er hoeft geen postzegel op de envelop.
 • Doe de retourenvelop vóór vrijdag 12 maart 17.00 uur op de post. Of lever de envelop in bij een afgiftepunt.

U kunt de envelop inleveren bij het afgiftepunt: tijdelijke locatie gemeentehuis, Hietweideweg 20, 7391 XX Twello.

Meer informatie over briefstemmen vindt u op elkestemtelt.nl
U kunt ook bellen bellen met het publieksnummer 0800-1351. Het nummer is 7 dagen per week bereikbaar van 8.00-20.00 uur