Verkiezingsuitslagen

Uitslag gemeenteraadsverkiezing 2018 

De uitslag
Via deze link vindt u de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing 2018
Via deze link vindt u de uitslag per kandidaat per stembureau

Het hoofdstembureau/centraal stembureau voor de verkiezing van de gemeenteraad van Voorst heeft op 23 maart 2018, 10:00 uur een openbare zitting op het gemeentehuis gehad. In deze zitting is de uitslag van de verkiezing vastgesteld.

Het proces verbaal van deze zitting ligt ook ter inzage bij de vakgroep Publiekszaken op het gemeentehuis. In het proces verbaal staan het aantal zetels dat elke partij heeft gehaald en welke kandidaten zijn gekozen.

Ook liggen daar de processen verbaal van de stembureaus ter inzage. De terinzagelegging duurt totdat over de toelating van de gekozenen is beslist.


Raadsvergadering
Een commissie vanuit de gemeenteraad doet tot slot onderzoek naar de rechtmatigheid van de gemeenteraadsverkiezingen. Volgens de Kieswet moet de gemeenteraad vervolgens een oordeel geven over de rechtmatigheid van deze verkiezing. Dit gebeurt in de openbare raadsvergadering van woensdag 28 maart, aanvang 16.00 uur in het gemeentehuis in Twello. Zie deze link. U bent van harte uitgenodigd het debat te volgen vanaf de publieke tribune.

  

Uitslagen eerder gehouden verkiezingen

De uitslagen van eerder gehouden verkiezingen kunt u bekijken via deze link 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data