Neem ook eens een kijkje in de digitale inloopruimte van de Voorster Energie Strategie!

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

De Voorster Energie Strategie (VES) en Regionale Energie Strategie (RES) gaat alleen over de opwek van duurzame energie. Wij zijn als gemeente ook druk bezig met energiebesparing en zonnepanelen op daken. Kijk op het Regionaal Energieloket wat u zelf kunt doen om energie te besparenKijk op deze pagina om meer te lezen over zonnepanelen op daken.

 

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie is onderdeel van het landelijke klimaatakkoord. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen.

De Regionale Energie Strategie van de Cleantech Regio is een product van de gemeenten Voorst, Heerde, Epe, Apeldoorn, Brummen, Lochem en Zutphen, Provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe en waterschap Rijn en IJssel. Om tot de RES te komen zijn veel gesprekken gevoerd met inwoners, natuur-en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties en andere belanghebbenden.

Voorster Energie Strategie

De gemeenteraad van de gemeente Voorst wil graag weten hoe de inwoners denken over het opwekken van duurzame energie. Dit wordt uitgewerkt in de Voorster Energie Strategie (VES). Dit is een weergave van hoe de inwoners denken over duurzame energie.

In 2019 is gestart met gesprekken met inwoners over zonnevelden en windmolen. Hieruit is de eerste versie van de Voorster Energie Strategie gekomen. Deze eerste versie van de Voorster Energie Strategie vindt u hier. (pdf - 2,5 MB)  

In 2020/2021 zijn er opnieuw gesprekken gevoerd met de inwoners om de Voorster Energie Strategie verder uit te werken. Het geeft hiermee antwoord op een aantal vragen: waar zien onze inwoners mogelijkheden voor deze opwek, en waar vooral niet? Hoe kan de gemeente inwoners ondersteunen die zélf duurzame energie willen opwekken? Verder dient het vooral als bril waardoor de gemeenteraad kan kijken, wanneer hen gevraagd wordt de Regionale Energie Strategie (RES) te beoordelen later dit jaar. In de VES 2.0 staan ook enkele aanbevelingen voor de gemeenteraad. De tweede versie van de VES vindt u hier (pdf - 2,6 MB) .

 

Hoe gaan we nu verder?

In het voorjaar heeft de RES 1.0 ter inzage gelegen en meerdere inwoners hebben hierop een reactie gegeven. Nu is het de beurt aan de gemeenteraden om de RES vast te stellen. Dit gebeurd in 2 rondes. Daarna wordt de RES 1.0 opgestuurd naar het Rijk. De RES wordt elke 2 jaar geactualiseerd.  

 

  • 1e behandeling in de raad: 6 september besproken tijdens een Ronde Tafel Gesprek en 20 september voor besluitvorming in de gemeenteraad. 
  • 2e behandeling in de raad: 6 december besproken tijdens een Ronde Tafel Gesprek en 20 december voor besluitvorming in de gemeenteraad. 
  • Verzenden naar het Nationaal Programma RES in december.
  • Elke 2 jaar wordt de RES geactualiseerd  

Downloads en links