Neem ook eens een kijkje in onze nieuwe digitale inloopruimte! Hier kunt u meepraten over de Voorster Energie Strategie en u inschrijven voor een inspraakavond over uw dorp. Klik hier!

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, werken inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Regionale Energie Strategie

Hier kunt u de concept RES lezen. (pdf - 22,4 MB)  In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen.

Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariërs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coöperaties, en andere belanghebbenden, hebben we input opgehaald, nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven we Wat, Waar, Waarom en Hoe, we in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse reductie van CO2 willen realiseren. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW. Dit bod getuigt van ambitie en samenwerking.

Enkele uitgangspunten die in de concept-RES al naar voren komen zijn:

  • In onze regio zien we grotere kansen op het gebied van zonne-energie dan windenergie.
  • Windmolens plaatsen we liefst zoveel mogelijk langs bestaande (snel)wegen en/of waterwegen.
  • Het landschap is belangrijk. Die bepaalt mede hoe en waar we zonne-energie opwekken.

Voorster Energie Strategie

De gemeenteraad van de gemeente Voorst wil graag weten hoe de inwoners denken over het opwekken van duurzame energie. Dit wordt uitgewerkt in de Voorster Energie Strategie. In de zomer van 2019 is er gestart met een communicatiecampagne om te informeren over de flinke opgave om energieneutraal te worden. In het najaar van 2019 zijn er 4 lokale bijeenkomsten geweest om input op te halen. Ook was er elke vrijdagmiddag in november iemand aanwezig in de bibliotheek in Twello om met de inwoners in gesprek te gaan. Rond de jaarwisseling zijn er meerdere bijeenkomsten geweest om de voorlopige resultaten te laten zien met in februari en 7 inloopmiddagen in de dorpen. 

Dit heeft geresulteerd in een eerste versie van de Voorster Energie Strategie. De inwoners zijn geïnformeerd over de energietransitie en de bijbehorende opgave. Ook hebben de inwoners kunnen aangegeven hoe zij kunnen en willen bijdragen aan de invulling van de opgave. De eerste versie van de Voorster Energie Strategie is door de raad behandeld in april 2020. Deze eerste versie van de Voorster Energie Strategie vindt u hier. (pdf - 2,5 MB)  Tegelijk met het verder uitwerken van de Concept Regionale Energie Strategie wordt ook de Voorster Energie Strategie weer verder uitgewerkt. Naar verwachting zal dit proces in de loop van het najaar worden vervolgd.

Hoe en wanneer komen we tot een RES?

  • Oktober 2019 - Ondertekenen van het definitieve Klimaatakkoord.
  • Oktober 2020 - Alle dertig RES-regio’s moeten aangeven hoeveel schone energie ze met wind en zon in de regio kunnen opwekken. Dit is nog een conceptversie van de Regionale Energiestrategie van elke regio.
  • Juni 2021 –Alle dertig RES-regio’s moeten een definitieve RES vaststellen. Daarin staat hoe ze de klimaatdoelstellingen denken te halen.

Meer informatie

- Website Regionale Energiestrategie Cleantech Regio 
- Concept Regionale Energiestrategie Cleantech Regio (pdf - 22,4 MB) 
- Startnotitie van de RES Cleantech Regio (pdf - 0,9 MB) 
- Regionaal Energieloket Voorst
- Nationaal Programma Regionale Energiestrategie 
- Factsheet Enquête Regionale Energietransitie - Cleantech Regio (pdf - 0,3 MB) 
Algemene rapportage Enquête Regionale Energietransitie - Cleantech Regio (pdf - 2,9 MB) 
- EnergieRijk Voorst