Regionale en Voorster Energie Strategie

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Ook hier bij ons, in de Cleantech Regio. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

Regionale Energie Strategie

De concept RES kunt u hier vinden. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. De eerste versie van de Concept RES is nu beschikbaar voor de inwoners van onze regio zodat zij zich kunnen verdiepen in het proces en resultaat tot nu toe. Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen.

Samen met inwoners, natuur- en milieuorganisaties, agrariƫrs, ondernemers, onderwijs, groot-grondeigenaren, lokale energie coƶperaties, en andere belanghebbenden, hebben we input opgehaald, nagedacht en gewerkt aan het concept-bod RES. Hierin beschrijven we Wat, Waar, Waarom en Hoe, we in de komende jaren met de duurzame opwek van zon- en windenergie een forse reductie van CO2 willen realiseren. Onze regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TW. Dit bod getuigt van ambitie en samenwerking.

Het vervolg

Wij hadden in de komende weken raads- en inwonersbijeenkomsten op het programma staan om reacties op de Concept-RES in de samenleving op te halen. Inmiddels hebben we echter te maken met een crisis van ongekende omvang en leven we in een werkelijkheid waar we ons zorgen maken over de volksgezondheid en de gevolgen van het coronavirus in onze samenleving. Op alle overheidsniveaus en in de samenleving is de focus nu vooral gericht op het zo goed mogelijk laten doorgaan van de cruciale processen; een enorme opgave. Dit betekent dat we de gesprekken met raden en inwoners oppakken op het moment dat dit weer veilig mogelijk is.

Het delen van de Concept-RES doen wij vanuit de wetenschap dat wij het op dit moment niet goed in gesprek kunnen met de volksvertegenwoordigers  en samenleving. We zijn in overleg met het Nationaal Programma RES over de consequenties van het coronavirus op het RES-proces. Vooralsnog houden we er rekening mee dat 1 juni 2020 als datum voor aanlevering van de Concept-RES niet haalbaar is. Voorop staat dat onze regio, wanneer het weer veilig mogelijk is, de gesprekken met volksvertegenwoordigers en inwoners voeren voordat de Concept-RES als volwaardig bod van onze regio wordt ingediend bij het Nationaal Programma RES.

Voorster Energie Strategie

De gemeenteraad heeft besloten dat er een goed, lokaal plan moet komen: de Voorster Energie Strategie. In dit plan moet duidelijk worden hoe wij in 2030 grootschalig en duurzaam energie gaan opwekken. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Want waar passen bijvoorbeeld zonneparken in onze gemeente? Gaan we voor veel kleine parken of enkele grote? Is er ruimte voor windturbines, en hoeveel dan? Wat voor andere opties hebben we, en hoeveel levert het op? En hoe doen we dit duurzaam, zonder de leefbaarheid teniet te doen? Allemaal vragen waar we graag met u over in gesprek gaan. Daarom werd er al tijdens de zomer van 2019 lokaal campagne gevoerd, waren er inloopavonden en werd er een bewonerspanel opgezet. Het concept van de Voorster Energie Strategie ligt nu klaar voor de raad en kunt u hieronder downloaden.