Neem ook eens een kijkje in de digitale inloopruimte van de Voorster Energie Strategie!

Nederland werkt aan de productie van schone energie. Om te beginnen met zon en wind. Dat gaat een grote impact hebben op ons leven en op onze leefomgeving. Om dat in de komende tien jaar mogelijk te maken, hebben inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van zeven gemeenten in de Cleantech Regio samen gewerkt aan de Regionale Energie Strategie (RES).

De Voorster Energie Strategie (VES) en Regionale Energie Strategie (RES) gaat alleen over de opwek van duurzame energie. Wij zijn als gemeente ook druk bezig met energiebesparing en zonnepanelen op daken. Kijk op het Regionaal Energieloket wat u zelf kunt doen om energie te besparen. Kijk op deze pagina om meer te lezen over zonnepanelen op daken.

Regionale Energie Strategie

De Regionale Energie Strategie is onderdeel van het landelijke klimaatakkoord. In die strategie staat beschreven hoeveel zon- en windenergie de Cleantech Regio in de periode tot 2030 wil realiseren en welke mogelijkheden we zien voor zon- en windenergie na 2030. Een Regionale Energie Strategie maken is zeker geen eenvoudige opgave. Want we leven bij ons in de regio in een heel mooi stukje Nederland. Daar moeten we voorzichtig mee om gaan. En tegelijkertijd weten we dat er geen andere weg is. Want als we niets doen aan het klimaat, dan zal het klimaat wel iets met ons doen.

Het ontwerp van de RES 1.0 ligt ter inzage van 19 april tot en met maandag 31 mei. Uw reactie die betrekking heeft op de gemeente Voorst kunt u zenden:

  • Per post naar het volgende adres: Hietweideweg 20, 7391 XX, Twello
  • Per email aan: gemeente@voorst.nl  
  • Telefonisch met de betrokken wethouder, meneer W. Vrijhoef. Hiervoor maakt u een afspraak met het bestuurssecretariaat. Het telefoonnummer is 0571-279317. Vermeld daarbij het onderwerp Regionale Energie Strategie. Uw inspraakreactie moet in ieder geval bevatten: uw naam en adres, datum van indiening, een motivatie en handtekening. 

U kunt de ontwerp RES hier inzien. Heeft u toch nog behoefte aan een toelichting of wilt u vragen stellen? Kom dan naar een informatieavond. De avonden vinden digitaal plaats via Microsoft Teams. U heeft de gelegenheid om vragen te stellen via de chat functie. 
Er zijn 2 informatieavonden op donderdag 29 april en dinsdag 11 mei. Beide avonden starten om 19.30. Aanmelden kan door een mail te sturen naar duurzaam@voorst.nl
 

Voorster Energie Strategie

De gemeenteraad van de gemeente Voorst wil graag weten hoe de inwoners denken over het opwekken van duurzame energie. Dit wordt uitgewerkt in de Voorster Energie Strategie (VES). Dit is een weergave van hoe de inwoners denken over duurzame energie.

In 2019 is gestart met gesprekken met inwoners over zonnevelden en windmolen. Hieruit is de eerste versie van de Voorster Energie Strategie gekomen. Deze eerste versie van de Voorster Energie Strategie vindt u hier. (pdf - 2,5 MB)  

In 2020/2021 zijn er opnieuw gesprekken gevoerd met de inwoners om de Voorster Energie Strategie verder uit te werken. Het geeft hiermee antwoord op een aantal vragen: waar zien onze inwoners mogelijkheden voor deze opwek, en waar vooral niet? Hoe kan de gemeente inwoners ondersteunen die zélf duurzame energie willen opwekken? Verder dient het vooral als bril waardoor de gemeenteraad kan kijken, wanneer hen gevraagd wordt de Regionale Energie Strategie (RES) te beoordelen later dit jaar. In de VES 2.0 staan ook enkele aanbevelingen voor de gemeenteraad. De tweede versie van de VES vindt u hier (pdf - 2,6 MB) .

Op de VES zijn veel reacties gekomen van inwoners. Dit is gebundeld in een reactienota. Deze leest u hier (pdf - 2,6 MB) .

Hoe gaan we nu verder?

•    Inspraak RES: 19 april t/m 31 mei. 
•    Informatieavonden RES op 29 april en 11 mei om 19.30. Aanmelden via duurzaam@voorst.nl  
•    Verwerken inspraak RES in juni
•    Behandeling RES in de gemeenteraad in het najaar
•    Finale besluitvorming en verzenden naar het Nationaal Programma RES in december 

Downloads en links