Op 15 maart 2023 vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. Op deze pagina hebben wij een aantal veelgestelde vragen met bijbehorende antwoorden voor u verzameld. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met bureau verkiezingen door te mailen naar verkiezingen@voorst.nl.

Welke verkiezingen vinden er plaats in maart 2023?

Een keer in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen plaats. De volgende verkiezingen zijn op woensdag 15 maart 2023. U kunt dan stemmen op woensdag 15 maart.

Kijk voor een overzicht van de stembureaus in de gemeente Voorst op deze pagina. 

U kunt op deze pagina meer lezen over de stemprocedure, wanneer een stembiljet ongeldig is en wat er gebeurt als u blanco stemt.

Naast de stempas neemt u een geldig legitimatiebewijs mee. Brengt u een volmachtstem uit? Dan neemt u ook een kopie van het legitimatiebewijs mee van degene voor wie u gaat stemmen. Dat mag een duidelijke en goed leesbare digitale afbeelding van het ID-bewijs van de volmachtgever zijn. Bijvoorbeeld een foto op de telefoon. De volmachtnemer moet zich identificeren met zijn/haar ID-bewijs (dit mag geen kopie zijn) en uiteraard de volmachten tegelijk met de eigen stempas inleveren.

Geldige legitimatiebewijzen zijn een Nederlands Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of een vreemdelingendocument. Deze legitimatiebewijzen mogen maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Bent u uw legitimatiebewijs kwijt of is het gestolen, dan kunt u zich op het stembureau melden met het door de gemeente opgesteld proces-verbaal van vermissing of diefstal en een ander document waarop uw naam is vermeld en een foto van uw is afgebeeld.

Lees meer via deze pagina.

Als u zelf niet kunt stemmen, dan kunt u iemand machtigen. Dat betekent dat u iemand anders toestemming geeft om voor u te stemmen. Dit kunt u doen met uw stempas of via het aanvraagformulier om een schriftelijke volmacht te geven.

Lees meer op deze pagina.

 

U krijgt de stempas voor de verkiezingen voor de Provinciale Staten en waterschappen thuisgestuurd. De stempas wordt naar het adres gestuurd waar u op 30 januari 2023 staat ingeschreven. U ontvangt de stempas voor de verkiezingen uiterlijk 27 februari 2023. Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? Vraag een vervangende stempas aan via deze pagina.

Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) handicap. Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau.

Vermoedt u dat er mogelijk een fout is gemaakt in een proces-verbaal (bij de telling of de vaststelling van de uitslagen) van een stembureau of van het gemeentelijk stembureau bij de verkiezingen van de Provinciale Staten of de waterschappen? Dan kunt u dit melden bij het centraal stembureau. Meldingen kunnen tot 48 uur voor de zitting van het centraal stembureau worden ingediend. Voor zowel de Provinciale Staten van Gelderland als  Waterschap Vallei en Veluwe betekent dit dat de melding vóór 21 maart 2023 om 10:00 uur ontvangen moet zijn.

U kunt uw melding indienen via de websites van het centrale stembureau van de Provinciale Staten van Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe.