Bedrijfskavel Weteringstraat, Engelenburg Noord

Op het bedrijventerrein Engelenburg Noord verkoop de gemeente Voorst nog één bouwterrein. De kavel heeft een oppervlakte van ca. 10.254 m2 en wordt verkocht voor € 160,- (prijspeil 2017) per m2 excl. BTW en kosten koper. De kavel heeft de bestemming Bedrijventerrein, waarbij een deel van de kavel de functieaanduiding tot en met categorie 4.1 heeft. Het overige deel heeft een functieaanduiding tot en met categorie 3.1.

Grenzend aan dit bouwterrein (slechts gescheiden door een groenstrook) verkoopt de gemeente Voorst ook een kavel ter grootte van ca. 2.177 m2. Deze locatie heeft de bestemming Groen en is in het nieuwe bestemmingsplan Engelenburg Noord opgenomen met de aanduiding wro-zone-wijzigingsgebied. Hier kan de bestemming - onder voorwaarden - gewijzigd worden naar de bestemming Wonen-2.

Onder de downloads vindt u de plankaart van het nieuwe bestemmingsplan Bedrijventerrein Engelenburg. Daarnaast vindt u onder de downloads de verkooptekening.

Indien u meer informatie wenst over de mogelijkheden van deze nieuwbouwlocatie, dan kunt u contact opnemen met de heer B. Hoogeslag, tel. (0571) 27 93 66.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data