Wonen

  Leven en reizen

  Leven en reizen

  De gemeente verstrekt paspoorten, rijbewijzen, uittreksels en verklaringen. Maar ook voor huwelijken, aangifte van geboorte of aangifte van overlijden moet u bij de gemeente zijn.  

  Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen

  Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen

  Gemeente Voorst is een gemeente met een rijke historie en een grote diversiteit aan landschappen. Bij het behoud en het versterken van deze diversiteit spelen de aspecten bouwen en ruimtelijke ordening een belangrijke rol. 

  Belastingen en WOZ

  Belastingen en WOZ

  De gemeente zorgt voor veiligheid, aanleg en onderhoud van wegen, groenvoorzieningen, riolering, sport en vrije tijd. Om dit alles te kunnen betalen, heeft de gemeente geld nodig. Een deel van dat geld moet door de inwoners zelf worden opgebracht in de vorm van gemeentelijke heffingen en gemeentelijke belastingen.  

  Evenementen en Veiligheid

  Evenementen en Veiligheid

  In de gemeente Voorst vinden er het hele jaar door evenementen plaats. Van kleinschalige evenementen, zoals exposities en open dagen, tot grootse dorpsfeesten. Ook zijn er veel andere activiteiten die vaak in combinatie met een evenement worden gehouden, zoals een loterij of helikoptervluchten.  

  Groen, Water en Infrastructuur

  Groen, Water en Infrastructuur

  Gemeente Voorst houdt zich bezig met de inrichting, het beheer en het gebruik van de openbare ruimte, zowel boven als onder de grond. Het groen, water, riolering en de infrastructuur zijn hier belangrijke onderdelen van. 

  Kunst en Cultuur

  Kunst en Cultuur

  De gemeente Voorst kent, gelukkig nog steeds, een gevarieerd kunst en cultuur aanbod. 

  Milieu, Afval en Duurzaamheid

  Milieu, Afval en Duurzaamheid

  De gemeente Voorst heeft de beleidsvelden milieu en duurzaamheid als speerpunten benoemd. We willen immers met elkaar een prettige leefomgeving hebben en houden.  

  Monumenten en Archeologie

  Monumenten en Archeologie

  De gemeente Voorst weet dat zij over een grote rijkdom aan cultuurhistorisch erfgoed beschikt. Het landschap weerspiegelt de regionale geologische ontstaansgeschiedenis van het IJsseldal en het oostelijk randlandschap van het Veluwemassief 

  Sociaal Domein

  Sociaal Domein

  Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor bijna alle ondersteuning aan mensen die het alleen niet redden op het gebied van jeugd, werk en zorg. De overheveling van taken van de Rijksoverheid naar gemeenten worden ook wel de decentralisaties in het sociaal domein genoemd.  

  Sport en Bewegen

  Sport en Bewegen

  De gemeente Voorst heeft een, gezien haar schaalgrootte, uitstekend voorzieningenniveau wat betreft sportaccommodaties en ruimtelijke voorzieningen die uitnodigen tot sporten en bewegen.