Evenementen

In de gemeente Voorst vinden er het hele jaar door evenementen plaats. Van kleinschalige evenementen, zoals exposities en open dagen, tot grootse dorpsfeesten. Tevens zijn er veel andere activiteiten die vaak in combinatie met een evenement worden gehouden, zoals een loterij of helikoptervluchten.

Wettelijke basis

Op grond van artikel 2.2.2 van de Algemene plaatselijke verordening is het verboden zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren.

Onder evenement wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Onder evenement wordt mede verstaan:
a. een herdenkingsplechtigheid;
b. een braderie;
c. een optocht;
d. een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg.

Voor het houden van een evenement kunnen diverse andere vergunningen en/of ontheffingen noodzakelijk zijn.

Evenementenkalender

Op de evenementenkalender (op website VoorstActief) kunt u zien welke evenementen de komende tijd worden gehouden in de gemeente Voorst. 

Evenementenladders

Organisaties uit de gemeente Voorst, die de aandacht willen vestigen op te organiseren activiteiten, kunnen gebruik maken van de zogenaamde evenementenladders (borden die op 11 locaties in de gemeente Voorst staan en waarop per bord maximaal 3 teksten aangebracht kunnen worden).

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met Yvonne Göttgens, medewerker openbare orde en veiligheid. Telefoon (0571) 27 92 47 of e-mail y.gottgens@voorst.nl.

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data