Verloedering / kwaliteit leefomgeving

Iedereen wil graag in een mooie en nette omgeving wonen. Hieraan kunt u met uw buren al veel doen. Denk aan:

  • Het huis goed onderhouden
  • De tuin netjes bijhouden
  • Het paadje en de stoep sneeuwvrij maken
  • Na oud en nieuw vuurwerk opruimen

U kunt het gezellig maken door het samen met uw buren te doen. Combineer bijvoorbeeld een buurtfeest met een opzomerdag, of organiseer samen een nieuwjaarsreceptie na het opruimen van het vuurwerk.

Niet alles ligt in uw handen. Woningcorporatie IJsseldal Wonen en de buitendienst van de gemeente Voorst spelen hier ook een rol in. De buitendienst heeft in het najaar de zogenaamde kernenteamoverleggen, waarin overleg is met de belangenvereniging of het kernenteam van bewoners.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data