Bouwrijp maken Dorpszicht Terwolde

Er is gestart met de uitvoering van het bouwrijp maken van plan Dorpszicht in Terwolde, het betreft het aanbrengen van de ondergrondse infrastructuur en de bouwwegen van plan Dorpszicht. Het gehele plan voorziet in het bouwen van ca. 30 woningen en wordt ontwikkeld langs de Dorpsstraat / S. Schotanusstraat, tussen de kern Terwolde en de zuidelijk gelegen lintbebouwing. 

Het te realiseren woongebied is voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Het bestaat uit het hwa-riool (hemelwaterafvoer) en het dwa-riool (droogweerafvoer).

Het hwa-riool is voor de afvoer van dakwater en straatwater, dit gaat rechtstreeks in wadi's en vijvers welke in het plan worden gegraven. Het dwa-riool is voor de afvoer van vuilwater van bijvoorbeeld de keuken, wasmachine, douche en toilet. Op deze rioolbuizen worden de aansluitingen gemaakt waar de woningen op zullen lozen.

Na het aanbrengen van de riolering worden de hoofdleidingen van de nutsvoorzieningen aangelegd. Dit zijn water, gas, elektra, Cai en KPN. Vervolgens worden bouwstraten voorzien van een puinverharding en asfalt ten behoeve van de bouwbedrijven. In deze fase worden ook wadi's en een vijver gegraven, binnen het plan. Deze wateropvangvoorzieningen zijn voor de opvang van het regenwater, maar ook om natuur en groen in de wijk te behouden. Groen en water zijn erg belangrijk voor de uitstraling en leefbaarheid van de wijk.

Planning

Het bouwrijp maken zal een paar maand in beslag nemen, waarna de bouwers kunnen beginnen met het bouwen van woningen. Pannekoek GWW gaat hierna ook het woonrijp maken van het plan uitvoeren. 

Uitvoering

Hinder en overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd

Gegevens

Opdrachtgever: Gemeente Voorst
Aannemer:       Pannekoek GWW BV te Vaasen
Aanneemsom:  € 343.300 (Bouw- en woonrijp maken)
Start werk:      februari 2017
Werk gereed:   mei 2017 (bouwrijp)

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over dit werk, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder op dit werk, de heer H. van Veldhuisen, email: h.vanveldhuisen@voorst.nl; telefoon (06) 52463809. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data