Bouwrijp maken Teuge Oost - 1e Fase

Er is gestart met de voorbereiding van het bouwrijp maken van plan Teuge Oost, het betreft de ondergrondse infrastructuur en de bouwwegen van de eerste fase van plan Teuge Oost. Het gehele plan voorziet in het bouwen van ca. 85 woningen. De eerste fase heeft betrekking op de bouw van ongeveer de helft van deze woningen. 

Hiervoor worden binnenkort eerst een aantal bomen gekapt en groenopslag verwijderd. Gezonde bomen binnen het plan die kunnen worden gehandhaafd, blijven staan.  

Het plan is voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Het bestaat uit het hwa-riool (hemelwaterafvoer) en het dwa-riool (droogweerafvoer).

Het hwa-riool is voor de afvoer van dakwater en straatwater, dit gaat rechtstreeks in wadi's en vijvers welke in het plan worden gegraven. Het dwa-riool is voor de afvoer van vuilwater van bijvoorbeeld de keuken, wasmachine, douche en toilet. Op deze rioolbuizen worden de aansluitingen gemaakt waar de woningen op zullen lozen.

Na het aanbrengen van de riolering worden de hoofdleidingen van de nutsvoorzieningen aangelegd. Dit zijn water, gas, elektra, Cai en KPN. Vervolgens worden bouwstraten voorzien van een puinverharding en betonklinkers ten behoeve van de bouwbedrijven. In deze fase worden ook wadi's en een vijver gegraven, binnen het plan. Deze wateropvangvoorzieningen zijn voor de opvang van het regenwater, maar ook om natuur en groen in de wijk te behouden. Groen en water zijn erg belangrijk voor de uitstraling en leefbaarheid van de wijk.

In het midden van de eerste fase van het plan Teuge is een groenzone ingericht met deze wadi. Dit is een droge ondiepe sloot welke bij overvloedige regenval als eerste opvang van de regenwaterhoeveelheid fungeert. Ook slingeren er een wandelpaden door deze groenzone. Het bouwrijp maken van de eerste fase wordt binnenkort op de markt gezet en zal 1 oktober 2016 uitgevoerd moeten zijn. De tweede fase zal in een later stadium worden uitgewerkt. Het tijdstip van voorbereiding en uitvoering van die fase is nog niet bekend.  

Uitvoering

Gegevens

Opdrachtgever: Gemeente Voorst
Aannemer:       Reko Grondverzet en wegenbouwbedrijf Raalte BV
Aanneemsom:  € 318.100,00
Start werk:       begin mei 2016
Werk gereed:   november 2016

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt over dit werk, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke toezichthouder op dit werk, de heer H. van Veldhuisen, email: h.vanveldhuisen@voorst.nl; telefoon (06) 52463809. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data