Grootonderhoud Enkweg Posterenk

De gemeente Voorst gaat groot onderhoud uitvoeren aan de Enkweg in Posterenk. 

Het betreft  de Enkweg tussen de Postakker en de komgrens (richting Kneuterstraat)  Het onderhoud is  nodig omdat de kwaliteit van de weg matig is. Gelijktijdig wordt het riool vervangen en een regenwater-infiltratieriool aangelegd.

Wat gaan we doen?

  • Het asfalt op de rijbaan wordt verwijderd. De weg wordt volgens gemeentelijk beleid  bestraat met betonklinkers.
  • Het bestaande riool word verwijderd. Er wordt een nieuw vuilwaterriool in de straat aangelegd.
  • Regenwater wordt afgekoppeld en door middel van een infiltratieriool in de grond gebracht.
  • Openbare verlichting blijft staan en wordt waar nodig gerepareerd.
  • Het profiel van de van de weg blijft gelijk.

Afkoppelen

Voor elke woning aan het werkvak wordt op de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen deze woningen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van woningen noemen we afkoppelen en is geheel vrijwillig. Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. Het verkeer wordt omgeleid.

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Aannemer:       Antea Realisatie
Aanneemsom:  € 128.775
Start werk:      november 2018
Werk gereed:   2019

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data