Herinrichting Bergkamp, Middenweg en Schoolstraat, Wilp

De gemeente Voorst wil na de zomer in 2018 onderhoud uitvoeren in Wilp. Het plan bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen. Het plan en het materiaal sluit aan op het reeds uitgevoerde deel van de Smittenbergstraat. Hiervoor is een met inspraak van aanwonenden een opgesteld.
De eerder genoemde wegen in Wilp zijn wegen van 30 km/uur en hebben een verblijfsfunctie. De wegbreedtes blijven nagenoeg gelijk. Om de verblijfsfunctie extra te ondersteunen worden de wegen met betonstraatstenen ingericht. Het kruispunt van de Middenweg en Bergkamp wordt uitgevoerd als een verhoogd plateau. Parkeren vindt grotendeels plaats op de daartoe aangelegde parkeerplaatsen en langs de weg. De trottoirs blijven behouden. De groenstroken blijven gehandhaafd en worden waar nodig hersteld. De bomen langs de Middenweg worden nog nader onderzocht naar hun vitaliteit.

Meer groen in de wijk

Binnen dit project biedt de gemeente Voorst, huiseigenaren de mogelijkheid om hagen of bomen in de voortuin aan te brengen. Dit is een manier om de groenstructuur in de wijk extra te versterken. Hiermee wordt meegeholpen uw leefomgeving groen en leefbaar te houden. Voor haag is er beukenhaag beschikbaar. Bij interesse is voor een boom, kan er worden gekozen voor een Amberboom of een Sierpeer. De beplanting moet zelf in de voortuin worden gezet maar wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. Bij belangstelling kan u zich aanmelden met onderstaande aanmeldformulier.

Rioolvervanging en afkoppelen

Het vuilwaterriool van de Middenweg wordt vervangen. In de overige wegen is het vuilwaterriool nog in goede staat. Wel worden overal de huisaansluitingen tot aan de erfgrens vernieuwd. Het regenwater van het openbare terrein wordt afgekoppeld van de vuilwaterriolering en zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem door middel van een nieuw aan te brengen regenwaterinfiltratieriool. Huiseigenaren kunnen hun woning op vrijwillige basis afkoppelen. De gemeente heeft hierbij een regeling dat de materiaalkosten beschikbaar worden gesteld. Kijk hiervoor bij de afkoppelbijdrage. Voor de huurwoningen binnen dit gebied neemt de gemeente contact op met de woningbouwvereniging.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaken mogelijk hinder. De gemeente tracht de hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten worden geinformeerd. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd. Het verkeer wordt omgeleid.

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Aannemer:       Hoornstra Ophof BV
Aanneemsom:  € 283.700,-
Start werk:      januari 2019 (e.e.a. afhankelijk van weersomstandigheden)
Werk gereed:   2019 

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer H. van Veldhuisen. e-mail: h.vanveldhuisen@voorst.nl, bereikbaar via telefoonnr. (0571) 279 911.

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data