Herinrichting Kastanjelaan Twello

De gemeente Voorst gaat in 2018 onderhoud uitvoeren in de Acacialaan. Het plan bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen. Het bestaande riool in dit deel van de Acacialaan is nog in goede staat. Wel worden de uitleggers van de riolering naar de woningen vervangen tot aan de kavelgrens.  Naast het vuilwaterriool wordt in de straat een apart regenwaterinfiltratieriool gelegd. De kolken van de weg worden op dit riool aangesloten. Hierdoor wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd. 

Afkoppelen woningen

Voor elke woning wordt op de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen ook de woningen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van woningen noemen we afkoppelen en is in deze wijk vrijwillig. 

Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld. Meer informatie hierover vindt u hier: afkoppelbijdrage. Algemene afkoppelinformatie staat onderaan deze pagina.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente tracht deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Aannemer:       Timmerhuis Weg- & Waterbouw
Aanneemsom:  € 125.900,00
Start werk:      november 2018
Werk gereed:   ntb

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer T. Hettinga, email: t.hettinga@voorst.nl, bereikbaar via telefoonnr. (0571) 279 911. 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data