Herinrichting Klarenbeekseweg in Voorst

In 2020 richt gemeente Voorst de Klarenbeekseweg in Voorst opnieuw in. Dat is nodig omdat de kwaliteit van de weg en het riool matig tot slecht is.  Het plan bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen. Het bestaande riool vervalt en er wordt een nieuw riool aangelegd. De uitleggers van de riolering naar de woningen worden vervangen tot net over de kavelgrens.  Naast het vuilwaterriool wordt in de straat een apart regenwaterinfiltratieriool gelegd. De kolken van de weg worden op dit riool aangesloten. Hierdoor wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd.

Riool en afkoppelen

Het vuilwaterriool wordt vervangen en overal worden de huisaansluitingen tot aan de erfgrens vernieuwd. Het regenwater van het openbare terrein wordt afgekoppeld van de vuilwaterriolering en zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem door middel van een nieuw aan te brengen regenwaterinfiltratieriool. Voor elke woning wordt op de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen ook de woningen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van woningen noemen we afkoppelen en is in deze straat vrijwillig. 

Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld.Meer informatie hierover vindt u hier: afkoppelbijdrage

Algemene afkoppelinformatie staat onderaan deze pagina.

Impressie (voorlopig ontwerp)

Meer groen in de wijk

Omdat er weinig ruimte is voor openbaar groen binnen het plan biedt  de gemeente Voorst, huiseigenaren de mogelijkheid om hagen of bomen in de voortuin aan te brengen. Dit is een manier om de groenstructuur in de wijk nog meer te versterken. Hiermee wordt meegeholpen uw leefomgeving groen en leefbaar te houden. Voor haag is er beukenhaag beschikbaar. Bij interesse is voor een boom, kan er worden gekozen voor een Sierappel,  een Sierpeer of een notenboom. De beplanting moet zelf in de voortuin worden gezet maar wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. Bij belangstelling kan u zich aanmelden bij de heer Rijckenberg via e-mail: e.rijckenberg@voorst.nl (onder vermelding van "Groenactie Klarenbeekseweg Voorst").

Informatie

Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met Jelle Koopman op. Zijn e-mail is Jelle.koopman@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data