Herinrichting Kon. Wilheminastraat, Pr. Hendrikstraat en Tuindorp in Terwolde

De gemeente Voorst wil na de zomer onderhoud uitvoeren in Terwolde. Het plan bestaat uit het vervangen van het asfalt door betonstraatstenen in de Koningin Wilheminastraat, Prins Hendrikstraat en Tuindorp in Terwolde. Het plan en het materiaal sluit aan op het reeds uitgevoerde deel van de Everwijnstraat. Hiervoor is een voorlopig ontwerp voor opgesteld.
De eerder genoemde wegen in Terwolde zijn wegen van 30 km/uur en hebben een verblijfsfunctie. De wegbreedtes blijven nagenoeg gelijk. Om de verblijfsfunctie extra te ondersteunen worden de wegen met betonstraatstenen ingericht. Parkeren vindt grotendeels plaats op de daartoe aangelegde parkeerplaatsen en langs de weg. De trottoirs blijven behouden. De groenstroken blijven gehandhaafd en worden waar nodig hersteld. 

Het voorlopige plan

Op woensdag 27 februari 2019 is er een inloop om vragen te stellen, opmerkingen te maken en het plan op tekening te bekijken. Alle binnengekomen suggesties en opmerkingen van de avond en worden beoordeeld en worden waar mogelijk verwerkt in het plan. Over het definitieve plan en de uitvoering brengen wij u vervolgens op de hoogte.

Meer groen in de wijk

Omdat er weinig ruimte is voor openbaar groen binnen het plan biedt  de gemeente Voorst, huiseigenaren de mogelijkheid om hagen of bomen in de voortuin aan te brengen. Dit is een manier om de groenstructuur in de wijk extra te versterken. Hiermee wordt meegeholpen uw leefomgeving groen en leefbaar te houden. Voor haag is er beukenhaag beschikbaar. Bij interesse is voor een boom, kan er worden gekozen voor een Amberboom of een Sierpeer. De beplanting moet zelf in de voortuin worden gezet maar wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. Bij belangstelling kan u zich aanmelden bij de heer Rijckenberg via e-mail: e.rijckenberg@voorst.nl.

Rioolvervanging en afkoppelen

Het vuilwaterriool wordt niet vervangen deze is nog in goede staat. Wel worden overal de huisaansluitingen tot aan de erfgrens vernieuwd. Het regenwater van het openbare terrein wordt afgekoppeld van de vuilwaterriolering en zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem door middel van een nieuw aan te brengen regenwaterinfiltratieriool. Huiseigenaren kunnen hun woning op vrijwillige basis afkoppelen. De gemeente heeft hierbij een regeling dat de materiaalkosten beschikbaar worden gesteld. Kijk hiervoor bij de afkoppelbijdrage. Voor de huurwoningen binnen dit gebied neemt de gemeente contact op met de woningbouwvereniging.

Informatie

Heeft u nog vragen op- en/of aanmerkingen op het plan? Vul dan nog een reactieformulier in, deze staat onderaan deze pagina. Inleveren kan tot 15 maart 2019.

Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met Jelle Koopman op. Zijn e-mail is Jelle.koopman@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data