Herinrichting Pr. Benhardstraat eo. in Twello

De gemeente Voorst wil in 2020 onderhoud uitvoeren in Twello. Het plan bestaat uit het vervangen van de riolering in de Prins Bernhardstraat, Johan Willem Frisostraat en Prinsen Beatrixstraat in Twello. Hiervoor is een voorlopig ontwerp voor opgesteld.
De eerder genoemde wegen zijn wegen van 30 km/uur en hebben een verblijfsfunctie. Om de verblijfsfunctie te ondersteunen worden de wegen met nieuwe betonstraatstenen ingericht. Parkeren vindt grotendeels plaats op de daartoe aangelegde parkeerplaatsen en langs de weg. De trottoirs blijven behouden. De groenstroken blijven gehandhaafd en worden waar nodig hersteld of uitgebreid. 
Kort samengevat bestaan de werkzaamheden uit:
- Verwijderen van de asfaltverharding in de rijbaan;
- vervanging van het riool;
- maatregelen treffen om het regenwater zoveel mogelijk van het riool te halen;
- aanbrengen nieuwe rijbaanverharding van betonklinkers.

De overige wegen in de wijk zoals de Prins Hendrikstraat, Kon. Emmastraat, Pr. Marijkestraat, Pr. Irenestraat en de Oranjestraat staan niet op de planning voor een herinrichting. 

Rioolvervanging en afkoppelen

Het vuilwaterriool wordt vervangen en overal worden de huisaansluitingen tot aan de erfgrens vernieuwd. Het regenwater van het openbare terrein wordt afgekoppeld van de vuilwaterriolering en zo veel mogelijk geïnfiltreerd in de bodem door middel van een nieuw aan te brengen regenwaterinfiltratieriool. Huiseigenaren kunnen hun woning op vrijwillige basis afkoppelen. De gemeente heeft hierbij een regeling dat de materiaalkosten beschikbaar worden gesteld. Kijk hiervoor bij de afkoppelbijdrage. Voor de huurwoningen binnen dit gebied neemt de gemeente contact op met de woningbouwvereniging.

Meer groen in de wijk

Omdat er weinig ruimte is voor openbaar groen binnen het plan biedt  de gemeente Voorst, huiseigenaren de mogelijkheid om hagen of bomen in de voortuin aan te brengen. Dit is een manier om de groenstructuur in de wijk extra te versterken. Hiermee wordt meegeholpen uw leefomgeving groen en leefbaar te houden. Voor haag is er beukenhaag beschikbaar. De beplanting moet zelf in de voortuin worden gezet maar wordt door de gemeente gratis ter beschikking gesteld. Bij belangstelling kan u zich aanmelden bij de heer Rijckenberg via e-mail: e.rijckenberg@voorst.nl.

Informatieavond en reageren

Woensdagavond 13 november is er een informatieavond voor belanghebbenden georganiseerd.  Hier is een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Voordat wij het voorlopige ontwerp verder uitwerken horen wij graag van u welke opmerkingen, welke wensen en ideeën u heeft over de nieuwe weginrichting. Ook horen wij graag of u nog aanvullingen heeft waar wij volgens u geen rekening mee hebbn gehouden. Het voorlopig ontwerp en het reactieformulier staat onderaan deze webpagina. U kunt tot 27 november uw reactie(s) indienen. Daarna worden de binnengekomen reacties beoordeeld en aan het ontwerp getoetst en waar mogelijk verwerkt in het plan. Aan de hand hiervan wordt het definitief ontwerp opgesteld. Over het definitieve plan en de uitvoering brengen wij u vervolgens op de hoogte.

Informatie

Heeft u nog vragen op- en/of aanmerkingen op het plan? Vul dan nog een reactieformulier in, deze staat onderaan deze pagina. Inleveren kan tot 27 november 2019.

Heeft u verder nog vragen, neem dan gerust contact met Jelle Koopman op. Zijn e-mail is Jelle.koopman@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data