Programma Stroomlijn (RWS)

Laatste update: 6 juli 2015

Eén van de plannen waar de bewoners langs de IJssel de komende maanden mee te maken krijgen is het Programma Stroomlijn van Rijkswaterstaat. 

Programma Stroomlijn verbetert de hoogwaterveiligheid van het rivierengebied door begroeiing in de uiterwaarden te verwijderen op die plekken waar de rivier het snelst stroomt. Deze verwijdering van begroeiing is een aanvulling op de maatregelen om dijken te versterken (HWBP) en rivieren te verruimen (Ruimte voor de Rivier). Naar verwachting start Rijkswaterstaat in het najaar van 2015 de eerste uitvoeringswerkzaamheden in het gebied langs de IJssel. Eind 2016 moeten alle maatregelen zijn uitgevoerd. 

Landelijk Project

De gemeente Voorst onderschrijft het belang van het landelijke project Stroomlijn. Waterveiligheid is van groot belang. Maar samen met onze inwoners in de uiterwaarden constateren we ook dat er sprake is van het over elkaar heen buitelen van allerlei regelingen en plannen in het rivierengebied. Het gebied krijgt al veel te verduren, dus er moet zorgvuldig gekeken worden welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke natuurkwaliteiten behouden kunnen blijven. Wij hechten veel waarde aan behoud van de kwaliteit en leefbaarheid van het uiterwaardengebied.  

Communicatie

Voor de gemeente Voorst is daarom een goede communicatie en een zorgvuldige afweging van de te nemen maatregelen van groot belang. Het programmabureau van Stroomlijn staat voor deze complexe opgave.

Rijkscoördinatie  

De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. Binnen het uiterwaardengebied van de gehele IJssel worden clusters van (ontwerp)besluiten onderscheiden, waarvan de voorbereiding en bekendmaking wordt gecoördineerd op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Dit betekent dat de ontwerpbesluiten van verschilllende gebieden in de IJsseluiterwaarden tegelijkertijd worden gepubliceerd en ter inzage liggen. Zie voor informatie over de ontwerpbesluiten: www.coordinatiestroomlijn.nl

De ontwerpbesluiten zijn ook op het gemeentehuis in te zien. 

Informatie

Meer informatie over Programma stroomlijn kunt u verkrijgen op www.rijkswaterstaat.nl/stroomlijn of via de gratis Informatielijn 0800-8002 (dagelijks bereikbaar van 06.00 tot 22.30 uur).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data