Ruimte voor de Rivier

Laatste update: 28 oktober 2014

De laatste eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. De rivieren liggen ingeklemd tussen hogere dijken en achter die dijken wonen steeds meer mensen. Het land achter de dijken ligt lager dan vroeger. Het regent vaker en harder en de rivieren moeten steeds meer water verwerken. Bij een dijkdoorbraak zijn ongeveer vier miljoen Nederlanders in gevaar.
De regering neemt maatregelen om de veiligheid te vergroten en het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen. De rivieren krijgen op meer dan dertig plaatsen meer ruimte.

Deze maatregelen vormen samen het programma Ruimte voor de Rivier. Naast veiligheid investeert dit programma ook in ruimtelijke kwaliteit: het rivierengebied wordt mooier en aantrekkelijker gemaakt en biedt meer ruimte aan natuur en recreatie.

logo Ruimte voor de Rivier

In en nabij onze gemeente vinden momenteel twee projecten plaats in het kader van Ruimte voor de Rivier. Het betreft een project bij Deventer, het graven van nevengeulen en de aanleg van natuur, met extra recreatiemogelijkheden en bij Zutphen het project De IJsselsprong. In dit plan worden behalve de plannen voor veiligheid tegen hoogwater, ook plannen gemaakt voor woningbouw, rondwegen en natuur.

Voor meer informatie over deze projecten kunt u de onderstaande links gebruiken.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data