Torenweg Twello

De gemeente Voorst wil onderhoud uitvoeren in de Torenstraat in Twello.
Het plan bestaat uit het vervangen van de vuilwaterriolering. Gelijktijdig wordt er ook een regenwaterriool (infiltratieriool) aangebracht. 
Dit riool vangt het regenwater op en laat dit in de ondergrond wegzakken (infiltreren). Huiseigenaren en bedrijven krijgen de mogelijkheid om het hemelwater van hun perceel gescheiden aan te bieden zodat zij meehelpen aan het tegengaan van regenwater in de vuilwaterriolering. Meer informatie over het afkoppelen staat op het informatieblad afkoppelen regenwater, deze is onderaan de pagina te downloaden.

Planning en Uitvoering

De gemeente is met de eigenaren van de weg in overleg over de status van de weg. Het resultaat wordt voorgelegd aan het College van B&W. Na het opstellen van het definieve ontwerp wordt in het najaar van  het bestek gereed gemaakt en starten mogelijk de werkzaamheden van de openbare nutsbedrijven. De uitvoering van de riolering en de herinrichting is gepland na de winter van 2018.

Informatie

Als u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met de heer H. Bolderman, email: h.bolderman@voorst.nl of via telefoonnr. (0571) 279 911

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data