Herinrichting van Ghentstraat Twello Centrum

Samen met de ondernemersvereniging Twello Centrum gaat de gemeente Voorst het centrum van Twello herinrichten. Het plan is inmiddels in uitvoering en wordt gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase is gereed. De tweede fase betreft de Stationsstraat en de Marktstraat in Twello en is op dit moment in uitvoering.De voorbereidingen voor fase 3 zijn op dit moment begonnen en dit betreft de Van Ghentstraat.

Centrumplan Twello

De ondernemersvereniging Twello Centrum en de gemeente Voorst vinden het belangrijk dat het centrum van Twello aantrekkelijk blijft voor ondernemers, bewoners en het winkelend publiek. Daarnaast moet de riolering vervangen worden en moet er een regenwaterriool aangelegd worden. Daarom is er gekozen voor een gefaseerde herinrichting van het centrum. Architect Kor Zijnstra heeft samen met enkele ondernemers van de Van Ghentstraat en de gemeente het plan opgesteld voor de herinrichting vanaf de Nieuwe Barteldweg tot aan de Duistervoordseweg.

Inloopavond

Op dinsdag 25 juni wordt een inloopavond georganiseerd over de herinrichting van de Van Ghentstraat te Twello. Tijdens de inloopavond kunt u het ontwerp herinrichtingsplan bekijken. De opstellers van het plan (de architect, enkele ondernemers en medewerkers van de gemeente) zijn aanwezig om het plan toe te lichten en uw eventuele vragen te beantwoorden. <lees hier de uitnodiging>

Afkoppelen panden

Voor elk pand wordt op/tegen de kavelgrens een regenwaterputje gemaakt. Zo kunnen de regenpijpen worden aangesloten op dit infiltratieriool. Het aansluiten van de regenwaterafvoer van panden noemen we afkoppelen. Afkoppelen is goed voor het milieu en het helpt verdroging van de bodem tegen te gaan. Om het vrijwillig afkoppelen van panden in de bestaande bebouwing te stimuleren heeft het college een afkoppelbijdrage ingesteld. Meer informatie hierover vindt u hier: afkoppelbijdrage

Algemene afkoppelinformatie staat onderaan deze pagina.

Hinder en Overlast

De uitvoering van de werkzaamheden veroorzaakt hinder. De gemeente tracht deze hinder zoveel mogelijk te beperken en de uitvoering zo te plannen dat bedrijven en woningen zo veilig mogelijk bereikbaar blijven. Hulpdiensten kunnen te allen tijde alle bestemmingen bereiken. Voor de hinder als gevolg van de werkzaamheden wordt uw begrip gevraagd.

Impressie van de Van Ghentstraat
door ArchitectenLab

Gegevens

Opdrachtgever:Gemeente Voorst
Aannemer:       --
Aanneemsom:  --
Start werk:      2020
Werk gereed:   ca. XX weken na aanvang

Meer informatie

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Voorst, Geert Meijerink (g.meijerink@voorst.nl , 0571-27 93 28) of Henri van Veldhuisen (h.vanveldhuisen@voorst.nl , 0571-27 93 73).

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data