Infrastructuur

  Programma Mobiliteit 2020-2030

  Programma Mobiliteit 2020-2030

  In 2020 stelt de gemeenteraad het Programma Mobiliteit 2020-2030 vast. Vanaf 9 januari 2020 ligt het ontwerp Programma Mobiliteit ter inzage en kan iedereen een reactie geven.  

  Verkeersveiligheid Twello

  Verkeersveiligheid Twello

  De gemeente vindt de verkeersveiligheid in Twello een belangrijk thema. Daarom is er onderzoek verricht naar de verkeersveiligheid in Twello, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen. Uit het onderzoek blijkt dat er nog altijd een verkeersveiligheid probleem is in Twello.  

  Openbaar Vervoer

  Openbaar Vervoer

  De meeste dorpen binnen de gemeente Voorst zijn per openbaar vervoer bereikbaar. Ofwel per trein, buurtbus of regiotaxi. Welke mogelijkheden zijn er voor u.  

  Beheer Wegen

  Beheer Wegen

  Wegbeheer in de gemeente Voorst houdt het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten in, die erop gericht zijn dat de weg zijn bestaande functie kan blijven vervullen. Hierbij wordt het onderhoud bedoeld, maar ook bijvoorbeeld de gladheidbestrijding.