Wegbeheer in de Gemeente Voorst

Wegonderhoud is het belangrijkste aspect van wegbeheer. Naast het feitelijke onderhoud dat plaatsvindt bij wegwerkzaamheden voert de wegbeheerder ook inspecties en metingen uit om de toestand van de weg te bepalen. Aan de hand van de resultaten wordt het wegonderhoud ingericht. Wegbeheer kan dus worden gezien als een samenspel van inspecties, metingen en onderhoud. Ook de gladheidbestrijding valt onder het beheer van de gemeentelijke wegen.

Onderhoud

Onderhoud aan de wegen vindt regelmatig plaats. Vaak in combinatie met rioleringsprojecten of herinrichtingen. Binnen het wegonderhoud, hebben we het klein- en grootonderhoud. Klein-onderhoud dient ervoor om het tijdstip van groot-onderhoud uit te stellen en mogelijk gevaarlijke situaties op te heffen. Het grootonderhoud is nodig indien het eind van de gebruiksfase of levensduur van een wegdek wordt bereikt, of wanneer de functionele eigenschappen (zoals geluidreductie, stroefheid en vlakheid) de minimale acceptatierichtwaarde onderschrijden of de civieltechnische toestand onder de maat is. De rijbaan is dan in zijn geheel aan vervanging toe.

  Gladheidbestrijding

  Gladheidbestrijding

  Om gladheid door vorst en ijzel te bestrijden strooit de gemeente bepaalde wegen in haar beheersgebied. Hier vindt u informatie over het strooibeleid en gladheidsbestrijding in de gemeente 

  Actuele afsluitingen en omleidingen

  Actuele afsluitingen en omleidingen

  Alle wegwerkzaamheden staan beschreven op een provinciale website. Deze site biedt weggebruikers een actueel, compleet en betrouwbaar overzicht van wegwerkzaamheden, evenementen en omleidingsroutes.