Verkeersbeleid

Tienmorgenweg nabij Kolkweg

De gemeente Voorst typeert zich als een landelijke gemeente met oog voor haar groene kwaliteiten. Ambitie is om de groei van economie en ruimtelijke voorzieningen binnen een dorpse schaal op te nemen. Dit komt mede terug in het verkeers- en vervoersbeleid.

Het doel van het verkeers- en vervoersbeleid is om in de toekomst een doelmatig, veilig en duurzaam en samenhangend verkeers- en vervoerssysteem te realiseren. Een systeem dat de bereikbaarheid en de leefbaarheid garandeert van de gemeente Voorst en haar dorpen, bijeengebracht in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan Voorst (GVVP).

Met het GVVP ligt voor de gemeente Voorst het  verkeersbeleid voor de aankomende jaren vast.Het GVVP is op 17 januari 2010 vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna wordt het beleid verder uitgewerkt om duidelijke verbeteringen in de verkeersveiligheid en bereikbaarheid uit te voeren.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw C. van der Linden, telefoon (0571) 279 394 of e-mail c.vanderlinden@voorst.nl

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data