Programma Mobiliteit

In 2018 en 2019 is het verkeersbeleid van de gemeente Voorst geëvalueerd. Samen met belangenverenigingen en inwoners is het beleid tegen het licht gehouden en zijn aanbevelingen gedaan voor nieuw mobiliteitsbeleid. Het nieuwe beleid is gebaseerd op de huidige en te verwachten ontwikkelingen en de evaluatie. In het kader van de nieuwe Omgevingswet wordt het nieuwe beleid een ‘Programma Mobiliteit’.

Ontwerp Programma Mobiliteit ter inzage

Het Programma Mobiliteit is nog niet definitief. Vanaf donderdag 9 januari 2020 ligt het Ontwerp Programma Mobiliteit voor zes weken ter inzage. Iedereen kan een reactie (zienswijze) geven op het ontwerp. Dat kan mondeling door een afspraak te maken of schriftelijk per brief of e-mail. Tijdens een bijeenkomst geven wij een toelichting op het Programma Mobiliteit. Waar en wanneer deze bijeenkomst gaat plaatsvinden, communiceren wij zo spoedig mogelijk. De bijeenkomst vindt in ieder geval plaats binnen de zes weken terinzagelegging.

Meer info?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Koopman. Zijn telefoonnummer is (0571) 279 394. Zijn e-mailadres is jelle.koopman@voorst.nl.

Tienmorgenweg nabij Kolkweg
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data