Onkruidbestrijding

In de gemeente bestaat veel van de wegverhardingen uit elementverharding (zoals tegels en klinkers). Kenmerk van elementverharding is dat er veel voegen zijn waarin onkruid kan ontwikkelen. Dit in vergelijking met bijvoorbeeld een gesloten verharding zoals asfalt. Om het onkruid te bestrijden maakt de gemeente gebruik van diverse bestrijdingsmethoden.
Het grootste deel van de verharding in de gemeente Voorst wordt bespoten volgens de DOB-chemische methode. DOB staat voor Duurzaam OnkruidBeheer op verhardingen. In de andere delen wordt gewerkt met de wavemethode.

Werking DOB-methode

De machine is uitgerust met infrarood sensoren die het onkruid tussen de tegels of het asfalt opsporen. Zodra er onkruid is ontdekt, laat de machine er een aantal druppels onkruidbestrijdingsmiddel op vallen. Het onkruidbestrijden volgens DOB-chemische methode gebeurt volgens strikte regels. Zo mag het niet te hard waaien en wordt ook niet gewerkt wanneer regen in aantocht is. De onkruidbestrijders zijn aangesloten bij een erkend weerstation dat aangeeft of er onkruid bestreden kan worden.

Werking wave-methode

Deze methode bestrijdt ongewenste onkruiden op verhardingen en halfverhardingen met 100% heet water. Door het gebruik van heet water is een nabehandeling niet meer noodzakelijk. De gekookte plantenresten drogen namelijk uit en vergaan.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw A. Klompenhouwer, telefoon (0571) 279 289 of e-mail A.klompenhouwer@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data