Overlast van dieren en ongedierte

  Eikenprocessierups

  Eikenprocessierups

  De eikenprocessierups (Thaumetopoea processionea) is de rups van een nachtvlinder die algemeen is in Nederland en België sinds 1990 steeds algemener voorkomt. De rughaartjes van deze rups kunnen gezondheidsklachten veroorzaken. 

  Honden

  Honden

  Hondenpoep op straat of in het park is volgens velen een onuitroeibaar kwaad. De gemeente is van mening dat iedere hondenbezitter zelf verantwoordlijk is voor de overlast die hondenpoep kan veroorzaken.  

  Roeken

  Roeken

  De roek is een beschermde vogel en is familie van de kraai. Roeken zijn sociale vogels en leven in kolonies. Binnen de bebouwde kom kunnen deze vogels veel overlast veroorzaken. 

  Steenmarters

  Steenmarters

  De steenmarter of fluwijn (Martes foina) is een roofdier uit de familie der marterachtigen (Mustelidae). De steenmarter leeft in een groot gedeelte van Europa, en is steeds vaker ook rond woningen te vinden, waar het diertje overlast kan veroorzaken. 

  Vleermuizen

  Vleermuizen

  Vleermuizen (orde Chiroptera, ook wel handvleugeligen genoemd) zijn zoogdieren die kunnen vliegen. De diertjes zijn beschermt en komen door heel Nederland voor. Omdat de diertjes op vreemde plaatsen hun rustplaatsen kunnen vinden, kan dit voor mensen eventueel overlast bezorgen. 

  Wespen of Bijen

  Wespen of Bijen

  Wespen en bijen zijn algemeen voorkomende insecten in Nederland. Ze zijn in het algemeen nuttige dieren, daarom dient men zich af te vragen of bestrijding wel echt noodzakelijk is. Toch ervaard menigeen de aanwezigheid van deze insecten als overlast.