Roekenoverlast

Roek op paaltje

De roek is een beschermde vogel en is familie van de kraai. Roeken zijn sociale vogels en leven in kolonies. Roeken gaan in weilanden op zoek naar voedsel en doen zich te goed aan de larven van schadelijke insecten. De roek is daarmee een nuttige vogel. In het broedseizoen zoeken ze een geschikte, veilige plek voor het bouwen van een nest. Dat doen ze bij voorkeur in hoge bomen. In sommige gevallen kan dit leiden tot overlast. Omdat de roek een beschermde vogel is kan de gemeente daar niet altijd wat aan doen.

Wat doet de gemeente

De gemeente heeft in 2006 een roekenbeschermingsplan opgesteld waarin haar beleid is vastgesteld. Het roekenbeschermingsplan beoogt de roek een maximale bescherming te bieden en gelijkertijd de overlast die de vogels kunnen veroorzaken te minimaliseren. Toch kan niet altijd voorkomen worden dat roeken overlast gaan veroorzaken. Vanwege de wettelijke regels zijn de mogelijkheden om deze overlast aan te pakken beperkt. Daarnaast kunnen eventuele maatregelen leiden tot nieuwe overlast locaties elders in de gemeente. De gemeente is daarom terughoudend met het aanpakken van overlast locaties. Alleen wanneer sprake is van zeer ernstige overlast, kan de gemeente op basis van een ontheffing maatregelen nemen.

Hoewel de gemeente niet altijd een oplossing kan bieden nemen we alle reacties van inwoners over roekenoverlast serieus. Ze helpen ons inzicht te geven in de ontwikkeling van de roekenkolonies en geven een indruk van de ernst van de overlast die ondervonden wordt. Deze informatie is waardevol voor de actualisatie van het roekenbeleid dat iedere vijf jaar wordt herzien. Daarnaast is deze informatie van belangrijke waarde wanneer voor een ernstige overlastlocatie een ontheffing moet worden aangevraagd.

Overlast melden

U kunt gemakkelijk en snel online uw melding doen.
Uw melding wordt zo goed mogelijk behandelen als u:

  • Zo nauwkeurig mogelijk de plek van uw melding doorgeeft, bijvoorbeeld door een adres of het dichtstbijzijnde adres te vermelden.
  • uw contactgegevens aan ons doorgeeft. Als het nodig is neemt een medewerker van de gemeente contact met u op om de situatie te bespreken of een toelichting te geven.

De afhandeling van uw melding is niet afhankelijk van de manier waarop u de melding indient.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data