De Oeverwal

De noord-zuid gerichte oeverwal bestaat uit zandige afzettingen van de IJssel en vormt de overgang tussen het licht glooiende dekzandgebied en de uiterwaarden van de IJssel. De hooggelegen, vruchtbare oeverwallen waren voor de mens aantrekkelijke woonplaatsten. Er werden talrijke boerderijen, nederzettingen, kronkelende wegen (die de oeverwal volgden), onregelmatig gevormde akkers en boomgaarden aangelegd. De dorpen op de oeverwal zijn vaak rond een cluster van boerderijen ontstaan. 
De lager gelegen delen van de oeverwal – de gebieden die zijn ingesloten tussen de andige rug van de overwal en de Veluweflank – waren broekontginningen en / of komgronden. Deze werden in veel gevallen als grasland in gebruik genomen.

Gemeentedemo afbeelding

Huidig landschapsbeeld

Vanaf Twello ligt richting het noorden tot en met het gebied rond Wapenveld een aaneengesloten oeverwal langs de IJssel. De rivier is hier redelijk stabiel geweest. Dit in tegenstelling tot een meer versnipperde en onduidelijke oeverwal ten zuiden van Twello.
Om overstromingen tegen te gaan werden aan de rivierzijde dijken op de oeverwal aangelegd. Bijzonder is de aanwezigheid van allerlei bijzondere landschapselementen, zoals kolken, gemalen en landgoederen. Een bijzonder kenmerk zijn de IJsselhoeven op de oeverwal.

Woont u op de oeverwal en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Download dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl

Downloads

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data