Ingepolderde Uiterwaarden

De ingepolderde uiterwaarden bestaan uit de Wilpse, Nijenbeker en Voorster Klei. Deze liggen ten oosten van de oeverwal bij Voorst en Twello. Tot halverwege de vorige eeuw is het grotendeels buitendijksgebied geweest en hier zijn dan ook oude stroomgeulen van de IJssel te vinden.

Gemeentedemo afbeelding


Huidig landschapsbeeld

Deze gebieden hebben nog enigszins het onregelmatige karakter van buitendijks liggende uiterwaarden, maar zijn door het ontbreken van overstromingsgevaar intensief in gebruik voor de landbouw. Het gebied is tamelijk open van karakter, soms afgewisseld met heggen en hagen. Vooral in de Wilpse en Nijenbeker Klei staan nog veel hagen. Aan de noordzijde van de Voorster Klei zoekt de Voorsterbeek zijn weg richting de IJssel. Bebouwing staat verspreid langs de slingerende wegen, vaak op voor buitendijks gebied kenmerkende hoogten of pollen. Dat zijn kunstmatige heuvels, die bewoners opwerpen om bij hoogwater een droge plek te hebben. Door allerlei ruimtelijke projecten op het rivierengebied staat het huidige landschapsbeeld ter discussie. Een nieuw landschapsbeeld zal ontstaan.

Woont u in de ingepolderde uitwaarden en bent u geïnteresseerd in de streekeigen beplanting en de specifieke gebiedskenmerken van dit gebied. Download dan onderaan deze pagina de brochure. Deze geeft tips over het gebruik van de juiste planten en bomen in dit landschap.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met de heer B. Roeterd, telefoon (0571) 279 378 of e-mail b.roeterd@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data