Water- en rioolbeheer

Rioolbuizen

Het beheer van rioolstelsels hoort bij de gemeentelijke taken. Het hele rioolstelsel van een gemeente is in beheergebieden verdeeld. Op basis van deze gebieden vinden jaarlijks inspecties plaats. De resultaten van de inspecties vormen een belangrijk uitgangspunt voor het jaarlijkse onderhoud. Naast het reguliere onderhoud wordt ook bij calamiteiten met betrekking tot de riolering (verstoppingen van het riool en/of storingen van het drukriool) vaak een beroep op de gemeente gedaan.

De riolering schoonhouden
Het is belangrijk om de doorstroming van het riool te waarborgen. Voorwaarde hiervoor is dat het riool schoon blijft. Ook u kunt ons helpen het riool schoon te houden. De meeste verstoppingen in de riolering treden op door zaken die niet in de riolering thuis horen. Een aantal tips en aandachtpunten!
Verstopping vrijvervalriool
Een rioolverstopping is heel vervelend. Indien hier sprake van is, dient u, voordat u de gemeente inlicht of aansprakelijk stelt eerst zelf een aantal stappen te nemen. Handschoenen en schop mee naar buiten!
Ontluchten van de rioolafvoer
Een regelmatig gestelde vraag is hoe het komt dat tijdens regenbuien de afvoeren van WC, aanrecht en dergelijke borrelen en er zelfs water uit spuit?
Storing drukriolering
Een probleem met uw drukriolering is heel vervelend. maar u kunt ook zelf veel doen om storingen te voorkomen...
Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data