Riolering

Aanleg rioolstelsel

De riolering is een stelsel van buizen, putten en pompen dat in de dorpen en het buitengebied ondergronds is aangelegd. Het is bedoeld om het afvalwater op een veilige en gezonde manier af te voeren.

Vrijvervalriolering

Binnen de bebouwde kom loopt het merendeel van het afvalwater door de buizen door middel van de zwaarte kracht, wij noemen dat onder vrijverval. In het buitengebied wordt het afvalwater verpompt, en spreken we van drukriolering. In grote delen van de bebouwde kom wordt ook het regenwater door de riolering afgevoerd.

Drukriolering

In het buitengebied is dit niet het geval, hier wordt gebruik gemaakt van drukriolering. Dit moet rioolwater over lange afstanden kunnen verpompen. Aan het eind van het gemeentelijk stelsel staan gemalen van het waterschap. Deze verpompen het water naar de zuivering in Terwolde waar het gezuiverd wordt en het gezuiverde water uiteindelijk in de IJssel komt.

  Gemeentelijk Rioleringsplan

  Gemeentelijk Rioleringsplan

  Het gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is een document waarin het beleid met betrekking op de riolering en afvoer van water vastgesteld. 

  Geen regenwater meer in het riool

  Geen regenwater meer in het riool

  Door de steeds hevigere regenbuien van de laatste jaren komt voor dat de huidige riolering het vele water niet kan afvoeren. Dit wordt voorkomen door middel van het zogenaamde 'afkoppelen'. Afkoppelen is het apart transporteren en/of bergen van het regenwater. 

  Afkoppelbijdrage

  Afkoppelbijdrage

  Het vrijwillig afkoppelen van woningen in de bestaande bebouwing levert een positieve bijdrage aan het milieu. De gemeente heeft een afkoppelbijdrage ingesteld om particulieren zonder afkoppelplicht te stimuleren om af te koppelen. De gemeente doet dit in de vorm van uitgifte van materiaal. 

  Riooloverstorten, kunnen die niet weg?

  Riooloverstorten, kunnen die niet weg?

  Bij hevige regenval stroomt vuil rioolwater over in het open water. Een vies gezicht, het stinkt en voor de waterkwaliteit is het niet goed. Maar waarom zijn deze overstorten er?