Het Gemeentelijk Rioleringsplan

Op maandag 10 november 2014 is door de gemeenteraad het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015 – 2019 vastgesteld.

Met deze vaststelling beschikt de gemeente weer over een actueel Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Sinds het vorige GRP, dat afliep in 2014, zijn er wetswijzigingen doorgevoerd of ophanden die om nieuw beleid vroegen. In het GRP zijn de doelen, functionele eisen en maatstaven met betrekking tot de riolering in de gehele gemeente gegeven. Het GRP heeft primair tot doel het gemeentelijk beleid weer te geven ten aanzien van de zorgplichten van de gemeente op het gebied van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Daarnaast is het de juridische grondslag voor de rioolheffing.

Inhoud van het plan

De belangrijkste beleidslijnen zijn de volgende:

  • overgaan naar de nieuwe kostendekkende rioolheffing;
  • bereiken van de wettelijke basisinspanning door middel van samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe;
  • voortzetten van afkoppelen van regenwater van de riolering tot en met 2027 als maatregel om de (afval)waterstromen te scheiden, de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren en overlast door overstorten te verminderen;
  • bekrachtigen van de beleidslijn voor de grondwaterzorgplicht en hemelwaterbeleid op particulier terrein.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2019

Het plan is onder aan deze pagina te downloaden.

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bijsterveld, telefoon (0571) 27 92 15 of e-mail m.bijsterveld@voorst.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data