Voorst leeft met Water

Voorst leeft met water, maar wat houdt dat precies in? Een stijgende zeespiegel en toenemende regenval heeft directe gevolgen voor iedereen. De gevolgen van de klimaatverandering vraagt van ons dat we goed nadenken hoe we willen leven met water – nu en in de toekomst. Dat is een vraag die alle Nederlanders aangaat. De gemeente Voorst en het Waterschap Vallei en Veluwe willen er samen met u voor zorgen dat water in Voorst minder overlast veroorzaakt, schoner wordt en nog aantrekkelijker wordt om te gebruiken en van te genieten. Om dit te bereiken is het Waterplan Voorst ontwikkeld.

Waterloket

Het Waterloket is het loket voor al uw watervragen! Meer weten over goed rioolgebruik, wat te doen bij een rioolverstopping of wilt u meer weten over grondwater? De gemeente en het Waterschap zijn uw aanspreekpunt. Maak een keuze voor een onderwerp via één van de links.

Watervergunning

Indien u werkzaamheden verricht in de nabijheid van een watergang (binnen de zogenaamde keurzone), indien u water onttrekt of juist water wil lozen dan heeft u een watervergunning nodig. Deze vergunningen worden verstrekt door het waterschap. In sommige gevallen kunt u volstaan met een melding en in een enkel geval moet u zich wenden tot de provincie. Om te zien of u een watervergunning nodig heeft kunt u kijken op de site van Waterschap Vallei en Veluwe

Contact

Voor meer informatie of advies kunt u contact opnemen met mevrouw M. Bijsterveld, telefoon (0571) 279 215 of via email: m.bijsterveld@voorst.nl 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data