Bevolking

In de rubriek bevolking van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:

0201. Retro-acta burgerlijke stand Voorst, 1645-1811 (1860), 1,5 m.
Het betreft kopieën. Aanwezig zijn de doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenregisters van Nijbroek, Terwolde, Twello, Voorst en Wilp en de doop- en trouwboeken van Duistervoorde.
Toegang: inventaris
Nadere toegang: alfabetische indexen (beschikbaar in de studiezaal).
Zelfbediening: in fotokopie in de studiezaal raadpleegbaar.
Integraal zoeken in alle Gelderse indexen: zie de website van het Gelders Archief.  
Transcripties: zie de websites van de Oudheidkundige Kring Voorst en de Vereniging Veluwse Geslachten.

0202. Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 1811-1967, 8 m.
Geboorten 1811-1912; huwelijken 1811-1935; overlijden 1811-1967. Huwelijksbijlagen t/m 1842 op microfiche. De huwelijksbijlagen vanaf 1843 zijn te raadplegen in het Gelders Archief te Arnhem.
Toegang: tienjarige tafels, inventaris
Zelfbediening: op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar.

0203. Bevolkingsregister, 1839-1940, 16 m.
Toegang: inventaris
Nadere toegangen: periode 1839-1930: alfabetische index op naam; periode 1930-1940: alfabetisch geordende gezins-, diensboden- en indexkaarten.
De index 1839-1930 is ook digitaal beschikbaar.
Zelfbediening: op microfiche in de studiezaal raadpleegbaar.
N.B. In verband met gewijzigde wetgeving en inzichten omtrent privacy zijn de gezinskaarten uit de periode 1930-1940 en de microfiches van deze kaarten tot nader bericht niet in te zien in de studiezaal. Gemeentearchief Voorst volgt hierin de landelijke lijn die wordt geadviseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data