Onderwijs en wetenschappen

In de rubriek onderwijs en wetenschappen van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:

0901. Plaatselijke Schoolcommissie in de gemeente Voorst, 1857-1872, < 0,5 m.
Toegang: geen

0902. Vereniging tot oprichting en instandhouding van een Naai- en Breischool te Twello, 1868-1869, < 0,5 m.
Toegang: geen

0903. Vereniging Vaktekenschool Twello, 1906-1966, < 0,5 m.
Toegang: geen

0904. Oudercommissie openbare lagere school Kadijk, 1921-1950, < 0,5 m.
Toegang: geen

0905. Ouderraad in de gemeente Voorst, 1947-1961, < 0,5 m.
Toegang: geen

0906. Mavo Twello, 2 m.
Toegang: geen

0907. Christelijke kleuterschool, < 0,5 m.
Toegang: geen

0908. Gemeentelijke school voor Lager Huishoud- en Nijverheidsonderwijs Derk Brouwerschool, 1 m.
Toegang: geen

0909. Daniël de Brouwerschool, < 0,5 m.
Toegang: geen

0910. Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke Scholen te Voorst, 1908-1946, < 0,5 m.
N.B. Het betreft kopieën van de notulen van de vergaderingen van het schoolbestuur.
Toegang: geen

0911. Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in de gemeente Voorst, 2 m.
De stichting PCBO Voorst treedt op als schoolbestuur van de protestants-christelijke scholen in de gemeente Voorst. In het archief zijn stukken te vinden over de basisscholen De Oase en De Wingerd in Twello, De Zaaier in Teuge en de vroegere kleuterscholen ’t Rankje en De Kinderkaravaan in Twello en de Korrelkorf in Teuge.
Toegang: inventaris

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data