Sociaal-cultureel welzijn

In de rubriek sociaal-cultureel welzijn van het archievenoverzicht zijn de volgende archieven opgenomen:

0701. Kiesvereniging Christelijk-Historische Unie, 1949-1968, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst

0702. R.K. Kiesvereniging Eendracht / Katholieke Volkspartij, afdeling Duistervoorde, 1904-1972, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst

0703. Raadsfractie Sociaal Democratische Arbeiders Partij, 1919-1922, < 0,5 m.
Toegang: plaatsingslijst

0704. R.K. Werklieden-Vereeniging St. Joseph, afdeling Klarenbeek, 1919-1977, < 0,5 m.
De R.K. Werklieden-Vereeniging St. Joseph wordt in 1919 opgericht in Klarenbeek. De vereniging is aangesloten bij de Bond van R.K. Werklieden-vereenigingen in het Aartsbisdom Utrecht. Na WO II wordt de vereniging een plaatselijke afdeling van de Katholieke Arbeiders Bond, het latere Nederlands Katholiek Vakverbond.
Toegang: plaatsingslijst

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data