Verzamelingen en collecties

In de rubriek verzamelingen en collecties van het archievenoverzicht zijn de volgende collecties opgenomen:

1501. Topografisch-historische atlas Voorst
Toegang: plaatsingslijst tekeningencollectie

1502. Collectie Blom, 1730-1949, 1 m.
Notaris J. Blom was ruim veertig jaar werkzaam als notaris in Twello. In 1975 nam hij afscheid van het ambt. Zijn collectie oude akten en correspondentie droeg hij over aan de gemeente Voorst.
Toegang: regestenlijst

1503. Fotocollectie, 19e-20e eeuw, 6 m.
Toegang: geordend per dorp

1504. Kranten en periodieken, 1879-heden, 4 m.
Nieuws- en advertentieblad voor Epe, Heerde e.o., 6 december 1879 – 31 december 1920 op microfiche; Voorster Vrienden, 2 juli 1980-30 juli 1986, ingebonden; Voorster Nieuws, 13 augustus 1986-heden, ingebonden.

1505. Kroningsfeesten 1898, < 0,5 m.
Toegang: geen

1506. Documentatiecollectie, 20e eeuw, 3 m.
Toegang: geordend per dorp

1507. Audio-visuele collectie, ca. 1935-heden, 1 m.
Toegang: in bewerking

1508. Prentbriefkaarten, 19e-20e eeuw, 0,5 m.
Toegang: in bewerking (digitalisering)

1509. Luchtfoto's, 1985-1986
Toegang: index

1510. Krantenleggers Wegener, 1977-1997, 26 m.
Eigendom Oudheidkundige Kring Voorst. Tijdelijk in depot. Ter inzage.

1511. Veilingboekjes, 1872-1949, < 0,5 m.
Kopieën.
Toegang: index

1512. Lijsten van huizen, bewoners, beroepen en bezittingen, 1749
Microfiches. Originelen in Gelders Archief.
Toegang: transcripties
Transcripties:
a. Schoutambt Voorst, kerspel Voorst
b. Schoutambt Voorst, kerspel Wilp
c. Schoutambt Voorst, kerspel Twello
d. Schoutambt Voorst, kerspel Terwolde
e. Richterambt Nijbroek
f. Uitheemsen schoutambt Voorst en richterambt Nijbroek

Archievenoverzicht

Voor archieven uit andere rubrieken, zie het archievenoverzicht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data