Bronnen en literatuur

Bij het samenstellen van de overzichten van de oorlogsslachtoffers werd gebruik gemaakt van archieven, documentatiemateriaal en literatuur.

Bronnen

Gemeentearchief Voorst (Twello)

archief ambtenaar Burgerlijke Stand, 1811-1950,  overlijdensakten 1941-1947 (inv.nrs. 88-89).

archief gemeente Voorst, 1818-1921 [1951], registers van op de algemene begraafplaatsen begraven personen 1921-1951 (inv. nrs. 762-764, 768-770).

secretariearchief gemeente Voorst, 1940-1979, lijst van personen, die na 1 september 1944 ten gevolge van oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen, 26 april 1945 (z.n.).

R.K. kerk Duistervoorde (Twello)

archief R.K. kerk Duistervoorde, begraafboek, 19e-20ste eeuw

Documentatie

Verslag van de medische hulpverlening in Twello en omgeving in de periode januari 1944-april 1945 in Twello, samengesteld door E.J.G. Nijhuis, november 1945 (kopie Gemeentearchief Voorst, Twello).

Verzamelde gegevens betreffende WO II (kopieën Gemeentearchief Voorst, Twello).

Literatuur

Baalen, H.J. van, Joods leven te Deventer & omstreken. Deventer 1998.

Bloem, A.A., Van De Kar af gezien: bezettingsjaren 1940-1945: oorlogsdagboek van A.A. Bloem, 1990.

Bosch, Bertus ten, Handleiding bij de fotoroute “Cannonshot” op de Wilpse Klei op 3, 4 en 5 mei 2003. Twello 2003.

Commemoration operation Cannonshot: crossing of the IJsel river 1945-1990 / Ter herdenking operatie Cannonshot: oversteek van de IJsel 1945-1990.

Crebolder, Gerjan, Veldheer, Peter A., Weerd, Evert van de, Bevrijdingsatlas Veluwe. Barneveld 1985.

Cronijck, mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst, extra uitgave mei 1985

Elfrink, J. (red.), De inval, bezetting en bevrijding van Voorst en omgeving van 1940-1945. Eerbeek 1989.

Elfrink, J. (red.), De inval, bezetting en bevrijding van Voorst en omgeving: 1940-1945: deel II, 1994. 

Franken, Hennie, Visser, Bert, Van Doerfart tot Klarenbeek. Twello 1998.

Goot-van Eck, G.H. van der, Schutte Geurtsen, J.A.M., Sevenster, L, Oorlogsherinneringen: van ooggetuigen uit de gemeente Voorst, Twello 1995.

Kloosterboer, R, ‘Oorlogsdagboek’, in: Kronijck, mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst, 5e jaargang, nr. 1 (1982), 4-28.

Laansma, S. De Joden van De Kleine Haar te Gorssel; Een groep Palestina-pioniers. Zutphen 1986.

Kronijck, mededelingen Oudheidkundige Kring Voorst, extra uitgave mei 1990.

Peters, Christ, Gelderland bevrijd. Hulst 1993.

Speelziek, J.J. Van Op den Toega naar Teuge. Teuge 1990.

Smit, Klaas, De Posterenk in oorlogstijd en wederopbouw. Bathmen 2016.

Vught, Henny van (red.), 100 jaar St.Martinuskerk Duistervoorde. 1988.

Vught, Henny van (red.), 75 jaar parochie de Vecht:1921-1996. Bussloo 1996.

100 jaar O.B.S. Wilp-Achterhoek: 1904-2004. 2004.

48th Highlanders of Canada: uittreksel uit het oorlogsdgboek betreffende de bevrijding van de gemeenten Apeldoorn en Voorst, gezamenlijke uitgave gemeenten Apeldoorn en Voorst 1982.

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data