Donorregistratie

In het Donorregister kunt u laten vastleggen of u uw organen na uw overlijden wel of niet beschikbaar stelt voor transplantatie. U kunt er ook voor kiezen uw nabestaanden of één specifieke persoon te laten beslissen na uw overlijden.

Het laten registreren van uw keuze in het Donorregister geeft duidelijkheid en zekerheid voor iedereen die bij orgaan- en weefseldonatie betrokken is, zoals potentiële donoren, uw naasten, maar ook artsen en verpleegkundigen. Registratie in het Donorregister is niet verplicht. Maar als uw keuze niet geregistreerd staat, betekent dit dat uw nabestaanden na uw overlijden moeten beslissen of u donor bent of niet.

Wie zich inschrijft in het Donorregister moet aan twee voorwaarden voldoen: u moet minstens twaalf jaar zijn en ingeschreven staan bij een Nederlandse gemeente. Op dit moment staan ruim vijf miljoen keuzes in het Donorregister vastgelegd. De meeste geregistreerden geven toestemming voor donatie, al dan niet met uitsluitingen. Als u uw keuze heeft laten vastleggen, kunt u deze altijd wijzigen. Daarvoor moet u een nieuw donorformulier invullen.

Minderjarigen kunnen vanaf hun twaalfde hun wens in het Donorregister laten opnemen. Ouders of voogden hoeven hiervoor géén toestemming te verlenen. Maar, als minderjarigen instemmen met donatie en voor hun zestiende overlijden, kunnen ouders of voogden alsnog weigeren. Ouders hebben een vetorecht en zonder hun goedkeuring worden er geen organen of weefsels uitgenomen. Als de ouders of voogden in zo’n geval niet bereikbaar zijn, wordt de geregistreerde wens van de minderjarige uitgevoerd. Het vetorecht geldt andersom overigens niet. Ouders of voogden kunnen géén toestemming verlenen voor donatie als de minderjarige zelf heeft laten vastleggen juist geen donor te willen zijn. Vanaf zestien jaar heeft iemand volledige beslissingsbevoegdheid en geldt de eigen wilsverklaring.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data