Verklaring van geen bezwaar tegen afgifte reisdocument

Iedereen met de Nederlandse nationaliteit kan een paspoort of een Nederlandse identiteitskaart aanvragen. Personen tot achttien jaar hebben bij de aanvraag van een paspoort schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag over hen heeft.

Kinderen tot twaalf jaar hebben bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart schriftelijke toestemming nodig van beide ouders of van degene die het gezag over het kind heeft.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data