Verhuizen


Waar en hoe geeft u een adreswijziging door als u binnen de gemeente gaat verhuizen? En waar en wanneer schrijft u zich in als u vanuit het buitenland in de gemeente komt wonen?


Chip container is gekoppeld aan uw adres

Let op: elke groene en grijze container is voorzien van een chip. De chip is aan uw adres gekoppeld. Bij de gemeente Voorst is van elk adres bekend of het bewoond is en door wie. Deze informatie wordt onder andere gebruikt bij het legen van de containers.

Inschrijving: de chips van afvalcontainers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd. Ze worden 1 week na de verhuisdatum gedeblokkeerd; het gaat hier om de verhuisdatum zoals die is opgenomen op basis van de Wet basisregistratie personen.
Uitschrijving: als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval nog één maal kunt aanbieden.

Controleer uw gegevens

Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, UWV en instellingen zoals pensioenverzekeraars gebruiken uw gegevens voor het berekenen van uw toeslagen, uw uitkering of het recht op vergoeding van uw ziektekosten. Uw gemeente gebruikt uw gegevens bijvoorbeeld als u een nieuw paspoort aanvraagt.

Hoe controleert u uw gegevens?

U controleert uw gegevens makkelijk en snel via mijn.overheid.nl

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data