Afval

Elk huishouden produceert afval (ook wel vuilnis genoemd). Dit afval wordt door de gemeente Voorst ingezameld of kunt u wegbrengen. Hoe de gemeente dat doet kunt u vinden op deze pagina.

Afvalkalender

In de Afvalkalender staat wanneer u welk afval onder welke omstandigheden kunt laten ophalen of naar de gemeente kunt brengen. Ieder jaar wordt de nieuwe afvalkalender rond half december in het 'Voorster Nieuws' meegezonden.

Afvalinzameling

Een route kan door omstandigheden anders worden gereden. Wij raden een ieder aan om de container vroeg in de ochtend (of de avond ervoor) aan de weg te zetten, aangezien het afval al vanaf 07.00 uur kan worden opgehaald.

Afvallijn

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij de Afvalinformatielijn van de gemeente Voorst, tel. (0571) 279358 (op werkdagen van 9 tot 12 uur).

Digitale afvalwijzer (mijnafvalwijzer)

U kunt de digitale afvalwijzer (mijnafvalwijzer) raadplegen over de afvalinzameling in de gemeente Voorst. Met Mijnafvalwijzer krijgt u locatiegebonden informatie over de afvalinzameling op uw eigen adres. In deze digitale afvalwijzer is het mogelijk om uw postcode en huisnummer in te vullen en vervolgens krijgt u een overzicht wanneer op uw adres de inzameling van de containers zal plaatsvinden. Ook geeft Mijnafvalwijzer aan op welke afstanden van uw woonadres de dichtstbijzijnde glas- en textielbakken te vinden zijn en treft u daar heel veel andere afvalinfo aan. Het is mogelijk om Mijnafvalwijzer als app op de mobiele telefoon te downloaden (zowel iPhone als Android). Ga daarvoor naar de Appstore of de Google Playstore.

Digitaal snel zelf regelen ('Voorster Afvalzakken' en 'Grof Afval')

De gemeente Voorst motiveert haar inwoners om zo min mogelijk restafval (grijze minicontainer) aan te bieden. Alle bewoners van appartementen/aanleunwoningen met een gezamenlijke container dienen verplicht een ‘Voorster Afvalzak’ te gebruiken voor restafval. U kunt als appartementgebruiker uw Voorster Afvalzakken aan de balie van Burgerzaken in het gemeentehuis kopen. Digitaal bestellen van afvalzakken is mogelijk via deze link. Daarnaast is het voor inwoners van de gemeente Voorst mogelijk om digitaal grof vuil en grof groen aan te melden om tegen betaling op te laten halen. Aanmelding kan via deze link.

Wat dient u als nieuwe - of vertrekkende bewoner te regelen

Indien u een nieuwe inwoner bent van de gemeente, dient u zich eerst in te schrijven bij de balie van burgerzaken.

Nieuwe woning

Als u een nieuwe woning betrekt ontvangt u een standaardset containers (grijze, groene, oranje 240 lt en blauwe deksel), u kunt contact opnemen met de afvalinformatielijn: (0571) 27 93 58 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) dan brengen wij de containers. De containers kunnen pas aan de weg gezet worden ter lediging vanaf de datum van inschrijving.

Bij hoogbouw of appartementen vindt de inzameling op een andere wijze plaats dan met de reguliere containers. Bij inschrijving ontvangt u een informatiepakket van 'Publiekszaken'.

Bestaande woning 

Betrekt u als nieuwe bewoner een bestaande woning, dan neemt u de bestaande containers (van de vorige bewoner) in gebruik. De chips van deze containers zijn bij uitschrijving van de vorige bewoners geblokkeerd en worden na inschrijving, van de nieuwe bewoners bij 'Publiekszaken', automatisch gedeblokkeerd zodat de huisvuilwagen die containers weer kan ledigen.

Tijdig inschrijven

LET OP: regel tijdig uw inschrijving bij de balie van 'Publiekszaken'. Het duurt namelijk enkele werkdagen, na de verhuisdatum zoals die door u is opgegeven voor de basisregistratie, voordat de chips via de vuilniswagen zijn vrijgegeven en uw containers weer kunnen worden geledigd. Als u wilt afwijken van de standaardset kunt u dit melden bij de afvalvalinformatielijn: (0571) 27 93 58 (op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur).

Bij uitschrijving als laatste bewoner van een woning worden de chips van de containers na 4 weken vanaf de datum van uitschrijving geblokkeerd, zodat er bij uw vertrek geen oneigenlijk gebruik van de containers kan worden gemaakt en u uw laatste afval in elk geval nog één maal kunt aanbieden.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data