Afvalstoffenheffing

De gemeente Voorst stimuleert haar inwoners zo min mogelijk restafval aan te bieden. Elke inwoner die zijn/haar afval goed scheidt, zorgt zelf voor lagere kosten en kan op die manier fors besparen op de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor containergebruikers

In februari van elk jaar ontvangt u een aanslag Afvalstoffenheffing (vastrecht). Daarnaast ontvangt u een definitieve aanslag voor het aantal ledigingen over het voorgaande jaar van de container(s) met een grijze deksel.

Zet u de container met de grijze deksel minder vaak aan de straat, dan bespaart u dus op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Door het invoeren van dit systeem hebben inwoners een belangrijk instrument in eigen handen gekregen: niet alleen het principe 'de vervuiler betaalt', maar meer nog op basis van het uitgangspunt 'scheid uw afval en houd uw kosten laag'. Feitelijk wordt dus een handelingsperspectief geboden dat naast een lagere afvalstoffenheffing ook bijdraagt aan een beter milieu.

Hoe wordt de afvalstoffenheffing berekend voor bewoners van gebouwen met een verzamelcontainer

Bewoners van gebouwen waar gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer betalen alleen de aanslag Afvalstoffenheffing voor het vastrecht. De inzamelingskosten betalen deze bewoners via de aankoop van de gele Voorster Afvalzakken voor hun restafval (te bestellen via Voorsterafvalzakken of bij publiekszaken in het gemeentehuis). Voor het bestellen heeft u een DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD heeft, dan kunt u deze aanvragen via www.digid.nl (houd uw burgerservicenummer bij de hand).

Alleen Voorster Afvalzakken in de verzamelcontainer

Het gebruik van verzamelcontainers is prettig voor bewoners van appartementen/aanleunwoningen. Bewoners hoeven immers niet met hun afvalzakken, op vastgestelde ophaaldagen, naar de weg te lopen, maar kunnen op elk gewenst moment hun afvalzakken in de verzamelcontainer kwijt. Het is daarom ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bewoners om ervoor te zorgen dat alleen Voorster Afvalzakken in de verzamelcontainers gegooid worden.

Overzicht afvalstoffenheffing

Hieronder treft u overzichten aan met de tarieven (prijspeil 2019) van de afvalstoffenheffing, de aanschaf van extra containers en de 'Voorster afvalzakken' ten behoeve van de inzameling van het afval (behalve PMD) bij de appartementen/aanleunwoningen.

Afvalstoffenheffing

 Vastrecht

 € 109,20 (per belastingjaar)

 Extra container met een   grijze deksel per stuk

 € 36,40 (extra per belastingjaar)

 Extra container met een   groene deksel per stuk

 € 36,40 (extra per belastingjaar)

 Extra container met   een  blauwe -  of   oranje deksel per stuk

 € 53,00 (éénmalig bij aanschaf)

 

 € 36,40 (éénmalig binnen dezelfde aanvraag van meerdere containers tegelijk)

 Lediging grijs

 € 5,30 (per lediging)


Voorsterafvalzakken

Grootte

Kosten (25 stuks)

Kosten (5 stuks)

12,5 ltr zakken

€ 9,20

€ 1,85

25 ltr zakken

€ 18,40

€ 3,70

50 ltr zakken

€ 36,80

€ 7,35


Medische indicatie

 Vastrecht (vermeerdering   vastrecht alleen voor de 1e   restcontainer met het bedrag van   4 containerledigingen, overige   ledigingen zijn gratis).  


 Bij een 2e restcontainer worden   alleen de ledigingen betaald en   wordt het vastrecht niet extra   verhoogd)

 + € 21,20 (extra per belastingjaar)

 
Geen verhoging vastrecht v/d 2e container, maximaal betalen voor 13 ledigingen per belastingjaar
  

 Vastrecht (vermeerdering   vastrecht huishoudens met   Voorster afvalzak, ongeacht het   aantal en het formaat van de   zakken)

 
 + € 21,20 (extra per belastingjaar)


Vooraf aangemeld Grof afval ophalen (huishoudens) door de gemeentelijke dienst

haal-systeem tarief

(digitaal of bij de balie van ‘publiekszaken’ aanmelden)

grof afval per m³

€ 15,00

Tuinafval per m³

€ 12,50

Telefonische aanmelding:

Tribuut legt een aanslag op: prijs per m³ (zie hierboven) + € 15,35 extra.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data