Grofvuil en grof groen (ophalen)

Betaald op laten halen via de gemeentelijke dienst

Woensdag grof tuinafval en grof huisvuil
De gemeente Voorst kan na aanmelding op woensdagen (mits geen feestdag) grof tuinafval en grof huisvuil ophalen. Inwoners kunnen zich tot 12 uur op de laatste werkdag voor de inzameldag aanmelden en betalen:

  • Hier aanmelden voor grof tuinafval en hier voor grof huisvuil en direct met Ideal betalen (prijsstelling 2019 - € 12,50 per m3 voor ophalen grof tuinafval en € 15 per m3 voor ophalen grof huishuil)
  • Aanmelden bij de balie in het gemeentehuis: u vult hiervoor een formulier in en betaalt direct (€ 12,50 per m3 voor grof tuinafval en/of € 15 per m3 voor grof huisvuil)
  • Telefonisch aanmelden via de receptie 0571-27 99 11. U betaalt achteraf na ontvangst van de factuur (de prijs is dan het bedrag voor het aantal opgegeven kubieke meters en € 15,35 extra in verband met de administratiekosten van Tribuut).

Praktische informatie
Hieronder treft u een paar aandachtspunten aan waarop u dient te letten bij het aanmelden/aanbieden van grof afval:

  • alleen vooraf aangemeld afval wordt meegenomen. Leg het afval niet verder dan ± 1 meter van de openbare weg.
  • alleen afval dat door twee personen op te pakken is, maximaal 25 kg per eenheid, wordt meegenomen.
  • plaats het afval 's morgens voor 7.00 uur op de inzameldag op het trottoir of de oprit voor uw huis.
  • indien u gelijktijdig Grof Groen en Grof Restafval heeft opgegeven, dient u deze fracties gescheiden van elkaar aan te bieden (2 meter tussenruimte).
  • Bundel het afval als dit mogelijk is. Gebruik hiervoor geen ijzer- of kunststofdraad.
  • Zorg dat het afval niet langer is dan 1,5 meter, anders past het namelijk niet in de ophaalwagen.

Recyclebare stromen inleveren tijdens de KCA-inzameling (bij de gemeentewerf te Twello)

U kunt als particulier alleen tijdens de inzameling van KCA (2e vrijdag van de maand, van 15.00-18.00 uur) ook een aantal recyclebare stromen gratis inleveren. Het gaat hierbij om de volgende recyclebare stromen: Wit glas (plat glas), Oude metalen, Hard plastic (zoals plastic tuinstoelen, plastic emmers), kleine hoeveelheid schoon puin (maximaal 2 emmers), Piepschuim, Autobanden zonder velg (geen andere banden!), TL-lampen/spaarlampen, Accu’s, Wit en bruingoed (alles met een stekker). Het adres van de gemeentelijke KCA-inzameling is bij de gemeentewerf aan de Jupiter 2 te Twello.

Op de gemeentewerf staat permanent (ook buiten werktijden bereikbaar) een textielcontainer, een glasbak, een bak voor frituurvet en een PMD-container (voor doorzichtige zakken met PMD-afval).

Zelf wegbrengen van afval (Recyclepleinen Circulus-Berkel)

De prijsstelling, openingstijden en de locaties voor het zelf brengen van (grof)afval naar de Recyclepleinen van Circulus-Berkel treft u aan door te klikken op de volgende linkAls inwoner van de gemeente Voorst kunt u daar, in tegenstelling tot hetgeen op de website van Circulus-Berkel staat vermeld, zonder milieupas terecht. Wel kan er om een legitimatie worden gevraagd. Heeft u nog vragen of wenst u nadere informatie over het zelf wegbrengen van grof afval. Bel dan met het Klant-Contact-Centrum van Circulus-Berkel via 0900-9552.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data