Milieu en omgeving

Om met elkaar een prettige leefomgeving te behouden zijn er regels gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan regels over het starten van een bedrijfje of het uitgraven van een oude olietank; zoek eerst uit wat de spelregels zijn.

Overlast en klachten

Maken uw buren te veel lawaai of hebt u last van stank van een naastgelegen bedrijf? Het kan uw plezier om ergens te wonen aardig bederven. In ernstige gevallen kan het zelfs uw gezondheid in gevaar brengen. Laat het zover niet komen en ga eerst eens praten met degene die de overlast veroorzaakt. In veel gevallen kan het probleem dan al worden opgelost. Lukt dat niet, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Voorst (0571) 279911. Een medewerker van team Handhaving zal de klacht onderzoeken en u wordt op de hoogte gebracht van de bevindingen en van de acties die eventueel ondernomen worden. Ook voor overige vragen over bedrijven of het milieu kunt u bij de gemeente en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel in Apeldoorn terecht.

Bedrijven en milieuwetgeving

Als ondernemer moet u zich houden aan de milieuwetgeving. Zo zijn er regels over de verwerking van afval en het opwekken en leveren van stroom. Ook zijn er regels die moeten zorgen dat ondermeer water, bodem en lucht niet vervuild raken en er bijvoorbeeld geen geluid- en geuroverlast voor de omgeving plaatsvindt. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels. Kijk voor uitgebreide informatie over al deze milieuaspecten (veelal per branche gerangschikt) op de website van Infomil.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data