Het graf van de Schaecker

De Schaecker’ zoals hij door de archeologen na 5000 jaar weer aan het licht werd gebracht

In 2013 is in het plangebied De Schaker in Twello een klein grafveld uit de Prehistorie opgegraven. Uit het vooronderzoek was al bekend dat hier sporen van ronde en vierkante greppels lagen. Deze greppels hadden ooit om een kleine grafheuvel gelegen. Onder iedere heuvel was een urn met gecremeerde botten van de dode begraven. Dit kleine grafveld dateert uit de Late Bronstijd (ca. 1100-800 voor Christus ) tot de Midden-IJzertijd (800-500 voor Christus). Doordat dit deel van Twello als akker in gebruik is geweest, zijn de heuvels door jarenlang ploegen verdwenen. Daarbij zijn ook de meeste urnen verdwenen of beschadigd. Bij de opgraving waren dan ook alleen de verkleuringen van de greppels te zien en halve urnen met crematieresten.

Het graf en de donkere verkleuring van de greppel daaromheen

Binnen één van de ronde greppels lag een heel bijzonder graf. In het lichte zand was een lijksilhouet te zien als een donkere verkleuring. Meestal blijft van een begraven lichaam het skelet nog lang bewaard, maar in dit geval is door de chemische samenstelling van de zandgrond ook al het bot vergaan. De plaats waar het skelet gelegen heeft is wel nog duidelijk te zien als een soort schaduw. De dode is in hurkhouding begraven, op de rechterzijde. Archeologen wisten daardoor, dat het een graf was uit een veel vroegere tijd: de Nieuwe Steentijd, en wel uit de Enkelgrafcultuur. Die cultuur dateert uit circa 2900-2500 voor Christus. Het graf is dus zeker 4500 jaar oud!

Naast het skelet lagen drie voorwerpen: een versierde aardewerken beker, een geslepen stenen bijl en een vuurstenen mes. Graven uit deze periode worden maar zelden gevonden en zijn dus heel bijzonder. Het graf is daarom op verzoek van de gemeente Voorst compleet geborgen. Een complete berging van een dergelijk graf is niet meer voorgekomen sinds het begin van de 20ste eeuw. Dit graf kan nu met de meest moderne technieken verder worden onderzocht.

Stuur door

Stuur dit artikel door

stuurartikeldoor

Data