Monumenten & Cultuurhistorie

De gemeente Voorst is trots op haar monumenten en maakt zich sterk voor de instandhouding van haar monumenten en in bredere zin voor haar cultuurhistorie. Door dit cultuurhistorisch erfgoed is de gemeente Voorst erg in trek als vestigingsplaats voor mens en bedrijf en weet menig toerist zijn weg te vinden naar de ‘mooie gemeente Voorst’.

Onder een monument verstaan we een gebouw of terrein dat van algemeen belang is vanwege aanwezige architectonische, stedenbouwkundige en/of cultuurhistorische waarden. Het kan hierbij gaan om gebouwde zaken, samenhangende historische structuren (dorpsgezichten), maar ook om archeologische zaken.

  Monumentenlijst

  Monumentenlijst

  Alle monumenten in de gemeente Voorst zijn opgenomen in de monumentenlijst. Ieder monument is voorzien van een legenda, waarin type, bouwjaar en kenmerken staan weergegeven. De monumenten worden per kern weergegeven. 

  Praktische informatie over monumenten

  Praktische informatie over monumenten

  Wij geven u graag praktische informatie over monumenten, zoals informatie over de aanwijzing tot monument, de verschillende subsidiemogelijkheden bij verbouw en restauratie van een monument en de relatie met de omgevingsvergunning. 

  Open Monumentendag

  Open Monumentendag

  De Open Monumentendag wordt elk jaar in de gemeente Voorst georganiseerd. In 2019 vindt de Open Monumentendag op 14 september plaats. Het thema van 2019 is ‘Plekken van plezier'. 

  Projecten

  Projecten

  Op deze pagina vindt u een overzicht van de diverse cultuurhistorische projecten binnen de gemeente Voorst.