Ruimtelijke Ontwikkeling, Bouwen en Wonen

  Bouwen

  Bouwen

  Gemeente Voorst is een gemeente met een rijke historie en een grote diversiteit aan landschappen. Als u wilt gaan bouwen of verbouwen, heeft u soms een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. 

  Wonen

  Wonen

  Voorst is een aantrekkelijke gemeente om te wonen. Dit moet ook in de toekomst zo blijven. Daarom bouwen we nieuwe woningen en investeren we in de kwaliteit van de kernen. 

  Ruimtelijke plannen en beleid

  Ruimtelijke plannen en beleid

  Er bestaan verschillende ruimtelijke planvormen, zoals het bestemmingsplan, het wijzigingsplan, het uitwerkingsplan, het voorbereidingsbesluit en de structuurvisie. Ook geven wij informatie over onze vastgestelde beleidsvisies en over de manier waarop u zelf een ruimtelijke procedure kunt starten. 

  Ruimtelijk plan raadplegen

  Ruimtelijk plan raadplegen

  Informatie over vigerende en in procedure zijnde ruimtelijke plannen. Er wordt een overzicht gegeven van plannen die ter inzage liggen en u kunt de verschillende ruimtelijke plannen bekijken in de RO-Viewer. 

  Toekomstvisie

  Toekomstvisie

  In 2015 zijn de voorbereidingen gestart voor een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor de gemeente Voorst. In deze visie moet duidelijk worden hoe we ons de komende jaren wensen te ontwikkelen. Hoe zorgen we er samen voor dat het prettig wonen, werken en leven blijft in onze gemeente? 

  Actuele ruimtelijke thema's

  Actuele ruimtelijke thema's

  Op dit moment zijn er verschillende ruimtelijke thema's actueel. Wij geven u een overzicht. Regelmatig wordt er een actueel thema aan dit onderdeel toegevoegd.