Bouwen

  Kort overzicht leges

  Met dit overzicht kunt u een snelle inschatting maken van de legeskosten voor uw plannen.  

  Omgevingsvergunning

  Omgevingsvergunning

  Als u wilt gaan bouwen, slopen, een milieuvergunningplichtige inrichting wijzigen of eenvoudig een boom wilt kappen of een inrit/uitweg wilt aanleggen, heeft u in veel gevallen een vergunning nodig. Wij informeren u over het aanvragen van een Omgevingsvergunning. 

  Verhuizen? Informeer naar de status van de woning en/of bijgebouwen

  Verhuizen? Informeer naar de status van de woning en/of bijgebouwen

  Er komt veel kijken bij een verhuizing. De makelaar en de potentiële koper hebben een zorgplicht om de (on)mogelijkheden van het object te vergewissen voordat overgegaan kan worden tot daadwerkelijke aankoop. 

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid

  Tips voor duurzaamheid met betrekking tot (ver)bouwen en het wonen 

  Wet natuurbescherming en Slopen

  Wet natuurbescherming en Slopen

  Iedereen heeft een algemene zorgplicht voor de bescherming en instandhouding van wilde flora en fauna. Dit geldt voor alle soorten, en specifiek voor beschermde soorten. In de Flora- en faunawet staat welke soorten dat zijn. 

  Asbest en Slopen

  Asbest en Slopen

  In principe mag asbest alleen worden verwijderd door een gecertificeerd bedrijf. Sloopwerkzaamheden waarbij geen sprake is van asbest, maar waarbij wel meer dan 10 m3 sloopafval wordt verwacht, moet u ook vooraf melden bij de gemeente. 

  Welstand

  Welstand

  De gemeente beïnvloedt met het welstandsbeleid het uiterlijk van gebouwen. De welstandscommissie adviseert de gemeente. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

  Mantelzorgwoning

  Voor het realiseren van een mantelzorgwoning gelden verschillende regels. Het hangt er bijvoorbeeld van af of het nieuwbouw of verbouw betreft. Soms is er geen omgevingsvergunning nodig.